2019-02-11

 

Veckobrev Ordinary 5

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

Jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss.  Hans brev är utmanande men samtidigt fullt av Herrens kärlek. Den här veckan skriver han i själva brevet:  God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.  Guds ord påminner oss om vår kallelse att göra Guds väg attraktiv för varandra och för dem nära oss genom vår givmildhet och generositet. Vår framtid är försäkrad och vi har ingenting att vara ängsliga över. Vad vi måste göra är att ge den försäkran till varandra med glädje och förtröstan.

En kvinna skriver att hon önskar förbön för hennes dotter, (43 år)..  Dottern är nu gravid efter många missfall.  Herre, du som är källan till allt liv,  vi överlämnar dottern och det ofödda barnet till Dig. Välsigna hela familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Kvinnan önskar att vi också ber för barnbarnet (6 år) som har genomgått en komplicerad operation (laryngeal flap) och har väldigt ont.  Dessutom blir rehabilitering besvärlig. Herre,vi överlämnar barnbarnet och föräldrarna till Dig och låt dem känna sig burna av våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Ett par som håller håller på att förbereda sig för äktenskap vill gärna att vi ber för dem.  Herre, vi överlämnar paret till Dig. Välsigna deras relation. Var med dem när de funderar över vad de värdesätter och prioriterar och diskuterar allt som skulle kunna leda till eventuella problem i livet. Visa dem till andra par som  också förbereder sig för äktenskap. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Anna Britta, samordnare i Domkyrkan, gav följande till mig för några veckor sedan. Har du sett detta på stiftets hemsida: https://www.katolskakyrkan.se/aktuellt/evenemang/2019/familjer-i-rorelse-rorelser-i-familjer-9-mars.  Anna Britta har anmält sig. Om jag kan kommer jag att anmäla mig.

(Det kommer även att bli en mässa i Uppsala Domkyrka med vår biskop Anders den 18 maj, med familjetema).

Renew in me O Lord, the love and grace of my baptism, and confirmation. Förnya mig O Herre, nåden och kärleken från min dop och konfirmation. Donal Neary S.J.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 We are moving along nicely through this first part of 2019.  The Word of God for each week is so rich for our hearts and minds.  I hope you are getting as much from it each week as I am.  The gift of our faith is so wonderful, especially in how we can tune into God’s heart week after week and be enriched by his Word
.
 Once again, for next week, God’s Word reminds us of our vocation to make God’s way attractive to one another and to those close to us by our kindness and generosity of love.  The future is always assured for us and we have nothing to be anxious about.  All we have to do is bring that assurance to one another with joy and confidence.

 Your are in my prayers each day.  I thank God for you and ask God to bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.  Please continue to pray for me.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?