2019-02-17

 

Veckobrev Ordinary 6

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa,

En vecka till har gått förbi och Fr. Johnny skriver bl.a.: "The task of every human person is to let go of our self-importance and enter into the wonderful love  relationship  God wants to have with us.  Varje människas uppgift är att befria sig från vår självtillräcklighet och träda in i de underbara       kärleksrelation Gud önskar ha med oss.” Resten finns i brevet.


Marina Håkonsson har skrivit under veckan. I häftet som Fr. Johnny har skrivit har jag sedan 2007 lagt till ett böneämne: de föräldrar som har mist sitt barn. Oavsett ålder är det något som förändrar livet för alltid. Vi ber för alla vi älskar, levande och döda. Kärleken är evig. Nästa någon gång vi trycker bönehäftet ska vi lägga till detta böneämne.


Följande är en bön skriven av Fr. Pedro Arrupe S.J. Han dog den 5 februari för 28 år sedan och grunden för saliggörande och kanonisering av denna välkända Jesuit öppnades officiellt i Rom just den 5 februari. Jag kommer ihåg att för många många år sedan var en av mina bröder ministrant när Fr. Arrupe under ett besök på Irland firade Mässan i min brors kola. Bönen rörde vid mitt hjärta.


In the Hands of God.
 
More than ever I find myself in the hands of God.
This is what  I have wanted all my life from my youth.
But now there is a difference,
the initiative is entirely with God.
It is indeed a profound spiritual experience

to know and to feel myself
so totally in Gods hands.

I Guds Händer

 Mer än någonsin finner jag mig i Guds händer.
Detta har varit mitt önskemål under hela mitt liv från min ungdom.
Men nu finns det en skillnad,
Initiativet är helt och hållet Guds.
Det är verkligen en djup andlig erfarenhet
att veta och känna att jag är
så totalt i Guds händer.


God, thank you for calling me into a relationship with you. Watch over and guide me in faith, hope and love. Gud tack för att du kallar mig in i en relation med Dig. Vaka över mig och led mig i tro, hopp och kärlek. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colet

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?