2016-10-09

 

Veckobrev 28 söndagen under året

Hej allihopa;
"Come alive through gratitude./Bli levande genom tacksamhet", säger Fr. Johnny till oss idag; Se vidare här.
Varje gång jag hör att ett äktenskap har kraschat får jag ont i hjärtat när jag tänker på att så mycket påverkas, inte minst barnen och nästa generation. Många äktenskap har problem efter första barnets födelse, när äktenskapet går in i en ny fas. Melinda Gates blev intervjuad av Skavlan i lördags. Hon sade att innan hon och Bill gifte sig hade de långa, viktiga diskussioner om hur de skulle lösa "livets puzzel" när de fick barn. Hon berättade att föräldrar i barnens skola blev väldigt förvånade när Bill Gates, VD för Microsoft, körde barnen till skolan. Det finns många viktiga diskussioner som borde äga rum innan giftermål. För att kunna samarbeta och kommunicera om allt måste man ha redskap för att kunna göra det. Fr.Johnny predikar hela tiden att när det kommer till äktenskapsförberedelse, borde den största vikten läggas på kommunikation.
Jag fick följande info från Karin, som tog Ständig Bön för Äktenskap och Familj till Womens Federation for World Peace.  Organisationen tror att om vi ska ha fred i världen måste vi börja med familjen. Senare års förvirrade diskussion om genusdefinitioner och olika formers familjekonstellationer gör att det känns ytterst angeläget att ta ställning för äktenskap mellan man och kvinna. Det finns ett medborgarinitiativ som syftar till att EU ska anta en traditionell familjedefinition. Målsättningen med detta initiativ är att samla in 1 miljon signaturer. Deadline är 11 december i år.
All information om initiativet finns här och vi försöker nå så många nätverk som möjligt. I Sverige har endast 0,9% av signaturerna, som behövs för att EU ska beakta förslaget, kommit in till dags datum.
Bön behövs för en kvinna som fick stroke för några veckor sedan.  Hon har förlorat gåvan att kunna prata och har inte fått den hjälp hon behöver för att kunna få rösten tillbaka. Herre, vi lägger den här kvinnan i Dina Helige Händer. Låt henne känna Din närvaro och känna sig buren av andras böner.  Öppna vägen för henne att få den hjälp hon ha rätt till. Hjälp  familjen att kunna förstå hennes behov och att kunna hjälpa henne på alla möjliga sätt trots språksvårigheterna; Hela henne till kropp och själ. Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written Your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit Ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?