2016-10-01

 

Veckobrev 27 söndagen under året

Hej allihopa;
"How wonderful our God is and how enlivening God´s presence with us is/ Så underbar vår Gud är och hur upplivande Guds närvaro med oss är."  Fr. Johnnys ord är så sanna. I Couple prayer säger han: "We are temples of Gods Holy Spirit with all the power of God´s love to transform the world. / Vi är Guds Helige Andes tempel med hela Guds kärlekskraft att omvandla världen." När jag läste de här ord tänkte jag på Ständig bön för äktenskap och familj och hur viktigt det är. Ibland kan man undra om det hjälper, men många har berättat för mig hur uppmuntrande det är att veta att det finns de som ber för en.  Själv tycker jag att det är fantastiskt att veta att vi är många som ber för samma sak.  Vi får inte glömma vad Helige Johannes Paulus den andre sade; "Mänsklighetens framtid ligger i familjens händer."
Bön behövs för Rebecca, som väntar på en operation. Familjen har också ekonomiska problem.  Herre vi överlämnar Rebecca till Dig och ber att Du inspirerar sjukhuspersonalen som tar hand om henne. Hela henne till kropp och själ. Ge familjen möjligheten att lösa de ekonomiska problem som finns. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi fortsätter att be för paret som kommer att gå skilda väger.  Herre, ge dem den visdomen de behöver, så att allt kommer att ske till barnets bästa och för parets bästa,  Du vet hur svårt det är när man befinner sig i den här situationen. Vi ber att de får den hjälp som behövs, så att båda parter kan klara situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
God, you have written your Word in my heart. Give me the grace to share your good news in all I do.
Gud, du har skrivit ditt Ord i mitt hjärta. Ge mig nåden att dela dina goda nyheter i allt jag gör.
Loyola Press
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?