2015-05-10

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Ständig Bön är erkänd som en av de andliga rörelserna inom Kyrkan.  Jag, Linnea och Anna Britta från Domkyrkan deltog i Pingstvigilian i Domkyrkan på Pingstafton ifjol, med alla andliga rörelser. Det var en väldigt uppbyggande och inspirerande Mässa.  Jag hoppas att flera av Er kan delta i år.   
Jag har fått följande information från Frederick Emanuelsson, som gäller för i år: "Nu är det klart att biskopen kommer att fira pingstvigilian i domkyrkan med rörelserna på pingstafton, lördagen 23 maj kl. 20.00. Samma dag saligförklaras biskopen Oscar Romero i El Salvador och därför deltar också El Salvadors ambassadör och grupper från bl.a. Stockholm och Arboga med rötter i El Salvador, samt spanska missionen. Vi rörelser kommer att träffas för ett gemensamt möte samma dag kl. 18.00." Jag hoppas att flera av Er kan delta.  Om ni gör det kommer ni inte att ångra det. 
 
OBS. Var snäll och meddela mig om ni tänker delta! Frederick vill veta hur många som kommer för att platser ska kunna reserveras för rörelserna.
Här följer programmet för Pingstvigilian:

Platser reserveras för rörelserna, sekularinstituten och gemenskaperna på de främre bänkraderna.

I ingångsprocessionen går representanter för rörelser och grupperna från El Salvador.

INLEDNING

Ingångspsalm – Focolare

VI SJUNGER EN SÅNG TILL DIN KÄRLEK

Vi sjunger en sång till din kärlek
Med glädje ett lov till ditt namn
Vi sjunger vår sång till din kärlek
Och prisar dig alltid, vår Herre
Vi sjunger med glädje ditt lov.

Du som ger oss sann evig kärlek
som är större än - himmel och jord
Du har blivit människa,
har kommit till oss
och mitt ibland oss lever du
och därför,

Vi sjunger en sång …

Du bestämmer stjärnornas bana
Du som känner alla med deras namn
från alla håll, kallar du oss
att alltid vara dina barn
och därför,

Vi sjunger en sång ...

 Hälsningsord och presentation av rörelserna i Kyrka i rörelse

Botakten

Kyrie             Spanska missionen

Kollektbön
                     
ORDETS LITURGI


Biskopen riktar några ord till folket.

Första läsningen (lektor Ständig bön för äktenskap)     1 Mos 11:1-9


Responsoriepsalm (Neokatekumenatet)         Ps. 33:10-11, 12-13, 14-15 (R.12b)


Kollektbön


Andra läsningen (lektor Karmeliterna)               2 Mos 19:3–8a, 16–20b


Responsoriepsalm (Neokatekumenatet)           Ps. 19:8-11 (R. Joh 6:68)


Kollektbön


Tredje läsningen på spanska (lektor Böneapostolatet)   Hes 37:1–14


Responsoriepsalm (Neokatekumenatet)                       Ps. 107:2-9 (R.1)


Kollektbön


Fjärde läsningen (lektor Comunione e liberazione)        Joel 2:28–32


Responsoriepsalm (Neokat)  Ps. 104:1-2a, 24, 35c, 27-28, 29bc-30 (R. 30)


Kollektbön

 Gloria           Spanska missionen

 Kollektbön

 Epistel på spanska   Ur grupp från El Salvador             Rom 8:22–27

 Pingstsekvensen (Mödrars bön)

 Halleluja        Spanska missionen                                                   

 Evangelium                                                                                   Joh 7:37–39

 Predikan

 Credo     läses

 Kyrkans allmänna förbön (Mödrars bön)

Mässan fortsätter på vanligt sätt med Eukaristins liturgi.

I offertorieprocessionen bärs gåvorna fram av representanter från rörelserna samt grupperna från El Salvador.

Offertorium (Focolare)

SE PÅ DETTA OFFER

Se på detta offer
Herre, se på oss
Allt åt Dig vi offrar
att bli ett med Dig.

Genom Din mässa
som är vår mässa.
Genom Ditt liv
som är vårt liv. (2 ggr)

Vad kan vi nu ge åt Dig
Du vår Skapare?
Tag emot vår intighet
Du vår Frälsare.

Genom Din mässa ...

Sanctus                  Spanska missionen

Agnus dei               Spanska missionen

 Kommunion
Sång under kommunionen Spanska missionen

Högtidlig välsignelse

 Utgång                   Cecilia 121 Du drottning… (Birgittinoblater)
Bibi skickade mig följande mail, som gjorde mig glad: "Jag tackar Herren att min dotter Mary, som opererats för bröstcancer (dubbelt mastectomy), har ett sådant stort nätverk av vänner som uppmuntrar och ber för henne. De motionerar med henne i tankarna, de samlar in pengar, de levererar middagar, ställer upp som barnvakt, städar åt henne när cellgifterna gör att hon mår dåligt, etc, ...... Vilken välsignelse att det finns kristna vänner som verkligen lever ut sin tro! Deo Gratias."

Anna  vill ha förbön för sin kusin Elizabeth, som har cancer i äggstockarna och det har spritt sig. Herre vi överlämnar Elizabeth till Dig. Låt henne känna att Du är med henne och att det finns många som ber för henne. Låt henne får all mänsklig och andlig hjälp hon behöver. Lindra hennes man och Annas oro för henne. Herre hela henne till kropp och själ. Jesus Helig Hjärta. vi litar på Dig.
Jag har mer glädjande saker att berätta, men det får vänta till nästa vecka.

Creating God, I give you thanks for the variety of your creation.
Open my eyes to see that all you create is good.
Skapande Herre, jag tackar Dig  för variationen i din skapelse.
Öppna mina ögon så att jag ser att allt du skapar är gott.

Varma hälsningar;
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?