2016-03-20

 

Veckobrev


Hej allihopa;
 
Nu börjar Stilla Veckan och Fr. Johnny säger till oss bl. annat: "During this week we are put in touch with the reality of Christ’s death on the Cross for us and the wonderful knowledge of his  Resurrection from the dead./ Under den här veckan blir Kristus död på korset för oss verklig, tillsammans med den underbara kunskapen om hans uppståndelse från döden."  Jag älskar den här veckan och gjorde det även som barn, mer än Jul. Jag kommer ihåg att alla var hemma och där fanns ingen stress.
 
Maria Nyman har fått en underbar son som heter Simeon, född den 17 mars, St.Patricks dag, under vecka 33.  Herre, Du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Simeon och ber att Du beskyddar och välsignar honom. Var med sjukhuspersonalen, som tar hand om honom. Helige Josef, be för honom.  Herre, vi lägger Maria i Dina heliga händer. Låt henne få kraften tillbaka, så hon är väl förberedd för operationen, som kommer om ett par veckor. Herre, glädje och oro kan vara svårt att hantera. Var med henne och familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Kvinnan, som har cancer i urinblåsan, fick sin behandling den här veckan, men immunförsvaret är lågt på grund av cytostatikan, som ökar risker för infektioner.  Herre, Du vet hur  viktigt det är för henne att få den här behandlingen, låt henne inte få flera infektioner. Låt henne inte tvivla på Din närvaro och låt Ditt Ljus bryta in i hela situationen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Förbön behövs för en kvinna, som har blivit erbjuden en chefsposition på jobbet men är osäker om hon bör acceptera den. Herre, vi ber att Du är med den här kvinnan när hon överväger vilken påverkan jobbet kommer att ha på henne och familjen. Ge henne visdom, så att hon kan fatta den rätta beslutet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
With an open heart, may I receive your joy, peace, energy and compassion.
With open hands, may I receive your anointing, to bring his word and mercy to all I meet.
With an open mind, may I receive the meaning of life, which you offer today and always. Amen
 
Med ett öppet hjärta, må jag tå emot Din glädje, frid, energi och medkänsla;
Med öppna händer, må jag tå emot din smörjelse att ge Ditt ord och barmhärtighet till alla jag möter;
Med ett öppet sinne, må jag tå emot livets mening, som du erbjuda idag och alltid. Amen
Donal Neary S.J.  The Messenger.
 
Varma hälsningar med önskan om en fin, fridfull Stilla Vecka.
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här. 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?