2013-02-17

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev igen, under första veckan i Fastan.
 
Ingela Fridh skrev följande under veckan: "Jag skulle vilja att vi alla hjälps åt att be för en ung kvinna som just blivit änka. För något år sedan skrev jag om paret, där mannen fått en cancerdiagnos och fick behandling som till en början såg bra ut. Det visade sig dock att sjukdomen var övermäktig och han avled i slutet av januari. De fick inte ens fira sin femte bröllopsdag tillsammans. Kanske kan det på sikt bli en tröst att de får det eviga livet tillsammans, och att de trots allt fick några lyckliga år med den stora kärleken innan sjukdomen slog till." Herre, det är svårt att förstå varför det blir som det blir. Skänk den här kvinnan den tröst hon behöver, så att hon känner sig buren av andras böner. Må hon får det mänskliga och andliga stöd hon behöver, för att kunna klara av livet utan sin man.
 
Jag tänker också på Kerstin och Andreas. Tiden närmar sig och de behöver verkligen våra böner. Herre, var med dem.
 
Jag har nyss pratat med en kvinna, som försöker hjälpa någon, som har svårt att få jobb, men nyligen fick jobb genom arbetsförmedlingen, som betalar hälften av lönen.
Chefen på jobbet har grovt mobbat henne och hon känner sig förödmjukad och nedtryckt. Om hon slutar får hon ingen A-kassa.  Låt oss be för henne att hon får tillbaka självkänslan och får den hjälp hon behöver, för att kunna klara av situationen.
 
Vi hade vår föräldragrupp i Kyrkan i går. Vi pratade om bön och bön i familjen. Vi är inte många i gruppen, men den ger mycket inspiration. 
 
Loving God, I am grateful for those people who have shared their wisdom with me. May I, like the boy Jesus, continue to  grow in age, wisdom och grace.
Kärleksfulle Gud, jag är tacksam för de människor som har delat sin visdom med mig. Må jag, lik pojken Jesus, fortsätta att växa i ålder, visdom och nåd.
Loyola Press lördag.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?