2013-02-23

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu har vi fått bevis en gång till att Gud hör bön. Kerstin skrev under veckan:
"Nu har jag glada nyheter. Vår son, Elias, föddes söndagen den 10 februari! Han var redo att komma lite tidigare än beräknat, drygt tre veckor, och föddes genom en naturlig förlossning. Det var en stor gåva hur förlossningen förlöpte - den gick över förväntan snabbt och bra - och jag är djupt tacksam över all förbön som har kommit oss till del under graviditeten."
Tack Herre för att du hörde böner och gåvan av Elias, ett nytt liv. Ge Kerstin kraften tillbaka och må familjen få den mänskliga hjälp de behöver under Herrens försyn.
 
Förbön behövs för en kvinna som jag nämnde tidigare. Hennes man lämnade henne för en annan kvinna för ett tag sedan. Det kom som en shock för henne är när de skildes och hon håller på att flytta till en annan bostad. Det finns tonårsbarn i familjen. Hon har tappat tron på livet och förstår inte hur det här kunde hända.  Till det yttre verkar det som  livet fortsätter. Hon jobbar och gör allt som ska göras, men har inte haft tid för att kunna ta itu med allt, som har hänt, själv.  Låt oss be för henne, att hon under den här svåra tiden kan känna sig buren av andras böner och att, på något sätt, tron på Gud och livet kommer tillbaka.  Herre, ge henne  kraften att kunna klara av allt, som har hänt med din hjälp.  Herre, låt hela familjen känna av din helande kraft.
Jag tänker igen på vad Christina skrev  för länge sedan; Om alla ber när de får brevet, då blir det många böner.
 
Marina från Lund skev under veckan:
"Mitt stora stöd, Iwona i Malmö, berättar att hennes månadsmöten en gång i månaden hemma hos henne har en liten men trogen skara deltagare! Jag tycker detta är jätteroligt. Dessutom har denna grupp planerat ett möte efter mässan på Palmsöndagen, i Maria i Rosengård församling i Malmö, där de ska berätta om Ständig Bön och stå för kyrkkaffet och försöka värva nya medlemmar."

Jag nämnde, när Fr. Johnny var här,  att vi hade slut på de svenska häftena, men ett box har dykt upp och vi är på väg att trycka nya häften också.  Som ni vet finns häftena nu också på polska och det finns många polacker i våra församlingar.  Fastan är ett bra tid att värva nya bedjare. Kanske andra samordnare kan följa Malmös exampel och se om ständig bön-grupper kan stå för Kyrkkaffe. Ibland blir jag lite orolig för att böneidén inte ska spridas vidare. Livet är tufft idag och genom ständig bön blir det många som kommer under Herrens försyn. Ta kontakt med mig om ni behöver häften på svenska, polska eller engelska.
 
Christ has no body now but yours.
No hands, no feet on earth but yours.
Yours are the eyes through which Christ
looks with compassion into the world. 
Kristus har ingen kropp nu utom din.
Inga händer, inga fötter på jorden utom dina.
Dina är ögonen genom vilka Kristus
ser med medlidande på världen.
Loyola Press idag, lördag.
 
Varma hälsningar under 2a veckan i Fastan.
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?