2016-07-30

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr.Johnny uppmanar oss den här veckan. Han skriver bland annat om vad som är viktigt för oss:  
"Jesus is very clear about what those important things are; the things that can give us true security.  These are, of course, love of God with our whole hearts, so that we can know where we came from and where we are going, and love for one another so that we can know the true joy of journeying through this life.  That is our message of hope for our troubled world.  Jesus är tydlig med vad de här viktiga sakerna är; De saker som kan ger oss sann trygghet. Dessa är förstås att älska Gud av hela vårt hjärta, så att vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg, och kärlek till varandra, så att vi kan känna äkta glädje i vår resa genom livet. Detta är vårt budskap om hopp för en sargad värld." Det är väldigt fina och inspirerande ord, men inte alltid lätta att leva upp till.
 
Kvinnan som har haft cancer i urinblåsan har skrivit: "Vill du framföra mitt varma tack till bönegruppen för alla deras böner?"
Det har betytt väldigt mycket för henne. Tyvärr har hon fått en ny urinvägsinfektion och måste få en ny antibiotikakur.  Herre, vi vill tacka Dig för Din omsorg om den här kvinnan och för att Du svarar på våra böner.  Vi ber nu att den här antibiotikakuren blir den sista och att Du inspirerar läkaren hur han/hon kan bäst hjälpa henne, så att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Ibland kan man känna att allt är så eländigt att man börjar tappa hoppet, men Herren ingriper, kanske inte alltid på det sätt som vi har tänkt. Det har blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt. Tack för vad som har hänt i parets relation.  Vi ber nu att Du leder dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.
 
Lord, I am a diamond in the rough. Be with me as I withstand the pressures of life, so that through me others may come to know your love.
Herre, jag är en oslipad diamant. Var med mig när jag uthärdar livets påfrestningar, så att andra genom mig kommer att känna Din kärlek.
Loyola Press
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?