2018-12-02

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Nu har vi kommit till ett nytt Kyrkoår och Fr. Johnny skriver: "This week we begin a new year in our journey of faith with Christ. It is an opportunity to once again have confidence in his presence with us, and his power in us. Den här veckan börjar vi ett nytt år i vår trosvandring med Kristus. Det är ett tillfälle att på nytt ha tillit till hans närvaro hos oss, och hans kraft i oss." Resten finns i Couple Prayer.

Tidigare har vi bett för en kvinna som har 3 barn och är separad från barnens Pappa.  Hon säger att hennes liv och barnens liv är i fara.  Herre, vi överlämnar Chikundi och barnen i dina heliga händer. Vi ber att du beskyddar dem.  Ge Chikundi människor runt omkring henne som kan ge henne den hjälpen hon behöver, och ge henne visdomen att kunna lita på dem. Lindra hennes oro och låt det vara realistiskt. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna vill att vi ber för hennes bror som har tre barn och överväger skilsmässa.  Herre, vi lägger den familjen i Dina händer.  Vi ber att du griper in och ger dem mod och visdom att kunna prata och förstå varandra. Du vet hur svårt det kan vara att få livspusslet att gå ihop  och komma ifrån varandra.  Hjälp dem att inse att om de en gång har varit  lyckliga då kan de bli det igen och att de också har ett gemensamt ansvar för barnen. Led dem till kompetenta äktenskapsrådgivare.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Bön behövs för ett annat par som inte är gifta men har ett barn ihop. Barnet kommer att döpas efter jul. Herre, vi överlämnar den här familjen och deras framtid till Dig. Led dem mot giftermål om de är menade för varandra och det är Din vilja.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

"7 gyllene regler för en lycklig kärleksrelation”, skriven av John Gottman     (professor i psykologi och grundare av ett forskningsinstitut för äktenskaps- och familjefrågor i Seattle, USA) kan rekommenderas.

Gracious Lord, remind me that I am never alone. Through your grace, heighten my awareness that you and your way are all I need.  Nådige Gud, påminn mig om att jag aldrig är ensam. Genom Din nåd, öka min medvetenhet att dig och din väg är allt jag behöver. Loyola Press

Varma hälsningar under första veckan i Advent,
  Colette


Dear Friends,

 The New Year is a significant event for very many people.  We make so much of this in celebrating the Calendar New Year.  But we make so little of our celebration of the Christian New Year which begins with the First Sunday of Advent.  We leave the old year behind us and set out on a new one in our following of Christ, as individuals, as married couples, as families, and as parish communities.
 
 As we begin this new year maybe we could ask the question: What one thing could you do differently in your own life, in your marriage relationship if that is applicable, in your family life, in your commitment to your parish that would make a difference to the presence of Christ in the world for the year ahead?
 
 As I wish you a happy Christian New Year I thank you for the privilege of being part of your life and love and faith and I assure you of my prayers week by week for the year ahead that God may bless you and all your loved ones abundantly.  Please pray for me and for one another.
 
 Johnny 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?