2018-02-19

 

Veckobrev Lent 1

Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej  allihopa,

Nu har Fastan börjat och jag älskar hur Fr. Johnny skriver till oss. Bland annat säger han till oss den här veckan: "Christ calls us to believe the Good News. This means to live the Good News, to practice being happy to bring joy and peace and healing to all those we live with and those we meet/ Kristus kallar oss att tro på det Glada Budskapet. Detta betyder att leva det Glada Budskaper, att praktisera att vara glada att bringa glädje och frid och helande till alla dem  vi lever med och dem vi träffar.

Ett par som befinner sig i en knepig situation vill ha förbön. De är förlovade men kvinnan som kommer från ett annat land söker uppehållstillstånd här i Sverige. Tyvärr var hon tvungen att åka tillbaka till sitt land igår för att söka uppehållstillstånd därifrån. Migrationsverket säger att det kan ta ett år innan hon får det.  Herre, vi överlämnar paret till Dig.  Vi ber att du griper in i situationen. Du vet hur förtvivlade de känner sig. Du vet att de planerar att gifta sig. Ge dem vishet i hur de ska agera och låt allting ske enligt Din vilja.  Hjälp dem att förbereda sig väl för äktenskapet. Vi ber också för alla de som längtar efter en livspartner. Öppna vägar för dem att träffa den rätta. Ta bort deras eventuella rädsla för att binda sig för livet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre
.
Be gärna för Yvonne som måste göra om en axel operation för andra gången. Herre, vi överlämnar Yvonne till Dig. Leda läkaren under operationen så att det blir bra den här gången. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


Jag läste följande under veckan och tycker att det är vackert och  passar bra för ossMany people I meet seem drawn by the notion of friendship with God. For another friendship with God leads to a wider and wider circle of friends as we realize that God`s desire for friendship includes all people. Många människor jag träffar verkar vara dragen till tanken av Guds vänskap. För andra leder vänskapen med Gud till en bredare och bredare cirkel av vänner när vi inser att Guds önskan för vänskap inkluderar alla människor.

Min innerliga önskan är, att Gud, som är grunden för vårt hopp skall uppfylla er med all glädje och frid genom er tro, så att ert hopp blir rikt och fullt genom den Helige Andes kraft. Amen. (Rom 15: 5,6,13.) skickat av Sonia
.

Varma hälsningar under 1a veckan i Fastan.

Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?