2018-02-26

 

Veckobrev Lent 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Följande kommer från Sacred Space/Heligt rum och är inspirerande:Love continually flows back and forth between God and me because that is the nature of love - it is reciprocal. Such love begins with God, and in freedom I am invited to accept this love to make my corresponding loving response. Each day, I desire to know with an ever-increasing joy that I am loved unconditionally./Kärleken strömmar ständigt fram och tillbaka mellan Gud och mig. Det är så kärleken är. Den är reciprok. Sådan kärlek börjar med Gud och i frihet bjuds jag in att ge mitt kärleksfulla svar. Varje dag önskar jag känna med en allt större glädje att jag är ovillkorligt älskad.

Vi hör ofta att bön och handling är ett.  Här nedan finns några praktiska råd för att hålla kärleken vid liv.  (Nya Värmlandstidningen 17 februari)
Under en bild av två händer "Att aldrig sluta röra vid varandra är mycket viktigt för en sund relation.


Var snäll, även i jobbiga stunder. "Säg inga hårda ord, var generös och tillåtande".

Var ärlig och rak. "Red ut frågetecken direkt de uppstår och håll inte inne med saker ni grubblar på. Lägg er inte som ovänner."
Hjälps åt med allt det praktiska i vardagen

Behåll närheten. "Vi kramas och pussas mycket och säger alltid godnatt - annars sover man inte bra"
.Ha roligt. "Gör saker tillsammans och skratta mycket".

Var inte svartsjuk. "Det är farligt och leder aldrig till något bra.
Ta även god hand om andra relationer, gör plats för vänner och familjen.

En kvinna har skrivit till mig följande: min syster och hennes man har gått miste om sin son. Han tog livet av sig i oktober och lämnade sitt barn, en flicka om 6 år gammal. Hennes mamma har brutit kontakten med min syster o svåger (farföräldrar). Därför vill jag be om en bön för flickan o hennes mamma. För att mamman förstår hur viktigt det är för flickan att behålla kontakt med farföräldrar. Jag vill be också om en bön för min far som är väldigt sjuk. För att han slipper lida alla de smärtor han har. Jag vill även be om en bön för min mamma som tar hand om pappa, att hon inte tappar tålamodet o kraften att ta hand om honom.  Herre, vi överlämnar hela den här familjen. Alla vi som läser det här känner stort medlidande med familjen och jag har svårt att hitta ord. Herre vi ber att hela familjen känner sig burna av våra böner. Läk alla till kropp och själ. Jag ber också för den pappa som inte orkade leva. Må han vila i frid. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


 En kvinna har skrivit till mig och vill ha förbön för en ung kvinna, som är arton år och höggravid. Hon har en komplicerad livssituation och behöver förbön.  Herre, vi överlämnar den här unga kvinnan till Dig. Du känner till hennes situation. Visa henne till dem som kan förstå hennes situation. Må hon få all den mänskliga och andliga visdom och hjälp som hon behöver just nu. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Tacksam om ni tänker ofta på den kvinnan som vi har bett för flera gångar angående vårdnad av barn. Det är en väldigt komplicerad situation  och barnens Pappa gör inte livet lättare för henne.  Herre, vi lämnar hela situationen i dina heliga händer.  Hjälp kvinnan att inte ge upp och låt henne känna styrkan från vetskap att många ber för henne och situationen. Ge barnens Pappa människor runt omkring honom som hjälper honom att förstå att barn behöver båda föräldrar.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Loving God, guide me to be a person of faith, hope and love. Inspire in me the certain knowledge of your loving presence. Kärlekens Gud, led mig att vara en person av tro, hopp och kärlek. Inspirera i mig den säkra vetskapen av din kärleksfulla närvaro.


Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

This week I am in the parish of Ramelton, Co. Donegal, giving a Parish Mission.  The sun is shining brightly, as it always does in Donegal!!  And we are at the beginning of a new form of Parish Mission where the team is one Redemptorist and one lay person.  This form is also taking place in Killucan, Co, Westmeath, with Fr. Brendan Keane and Helena Connolly.  Maureen Flanagan from Belfast is with me here.  It is her first Mission and it is working out very well.  Pease pray for us and for the future of our Parish Missions.

I am sending you my reflections for the second week of Lent.  I hope it will be helpful for you and for your family and parish.  You are in my prayers that God may bless you and all your loved ones abundantly in the week ahead.

Johnny 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?