2018-02-05

 

Veckobrev Ordinary 5Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.


Hej allihopa,

Fr. Johnny skriver bland annat till oss idag: "All we have to do is to ask him (Jesus) for what we need for ourselves and for one another and know He will answer.  We all need his healing power in so far as we set limits to our love for one another because his great commandment is to love. Det enda vi behöver göra är att be Jesus om vad vi behöver för oss själva och varandra och veta att Han kommer att svara. Vi behöver alla hans helande kraft i den mån som vi sätter gränser för vår kärlek till varandra för hans största bud är att älska."

Under mötet i Uppsala erfor vi sanningen i Fr. Johnnys ord till oss.  Vi fick många vittnesbörd angående svar på bön, både stora och små saker och mycket som vi var tacksamma för. Det är sådana vittnesbörd som gör vår tro levande. Karmeliternas sekulärorder, som några av bedjarna i Uppsala tillhör, hade möte samma tid, så vi hade lite konkurrens. Sonia och Alicja föreslog att i fortsättningen ha ett inspirationsmöte varje 3e månad.  Det spelar ingen roll hur många som deltar men det håller gruppen levande och mer känd. Det finns 58 bedjare i Uppsala församling av vilka 10 deltog i mötet.  Vi ber ensamma, hemma, så kontakt med varandra är viktigt så att vi får inspiration för att hålla oss levande. Herre, jag tackar Dig för mötet i Uppsala och för alla som deltog. Jag tackar Dig speciellt för Sonia och Alicja och deras engagemang. Må det bära ännu mer frukt, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.

Vi var överens om att det viktigaste böneämnet är att tron går vidare till våra barn och barnbarn. Herre, vi överlämnar alla våra barn och barnbarn till dig. Vi ber att de verkligen känner värmen i familjen och att de är älskade. Ge föräldrarna visdom när det gäller uppfostran och hur de kan svara på barnens frågor.  Inspirera dem att ta vara på allt som finns tillgängligt i Kyrkan t.ex. läger för barn, föräldramöten i Kyrkan, katolska vänner osv.   Väck alla föräldrar till liv i Kyrkan. Om detta ber vi Dig Herre. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. Tack, Herre.


In our journey in this day , keep us Father in your way. In seeking all that is untrue, keep us Saviour close to you. In our desire to do your will, keep us Spirit, guide us still./I vår resa denna dag, behåll oss Fader på Din väg. I sökandet efter allt som är osant, Frälsare, behåll oss nära Dig. I vår önskan att göra Din vilja, behåll oss Ande,  led oss alltjämt Pray as you Go.

Varma hälsningar,


Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?