2014-01-01

 

Veckobrev


Hej allihopa;

I söndags var jag i Mässan i Uppsala och Fr. Ulf hade en väldigt fin predikan, mycket likt vad Fr. Johnny har skrivit till oss.  Tydligen kommer de kommande 2 åren  inom Kyrkan att mycket ägnas åt äktenskap och familj och sedan blir det en Synod om Äktenskap och familjeliv 2015.  Då är det viktigt att lyfta upp ständig bön för äktenskap och familj så mycket vi kan.
"This week is a time to treasure our homes and families and to know that that same Jesus lives with us. Den här veckan är en tid att uppskatta våra hem och familjer och att vara medvetna om att samme Jesus bor med oss." skriver Fr. Johnny.
Nu har 2014 börjat och när jag blickar tillbaka på 2013 ser jag att där finns mycket att vara tacksam för.  Janets väninna som fick en njure efter några plågsamma år är på väg tillbaka till hälsa. Christina har haft sin hjärtoperation, som jag tror blev lyckad, men vi måste fortsätta att be att hon får styrkan tillbaka.  Jag är tacksam att min njuroperation blev lyckad och att vi kan fira vår 40e bröllopsdag med stor glädje. Inte minst är jag tacksam för alla ni som ber. Det är inte förgäves även om det ibland kan  kännas så. Gud hör alltid bön även om Han inte alltid svarar på det sätt vi vill. Tack till Anna i Luleå, som troget översätter Fr. Johnnys brev till svenska varje vecka och till alla samordnare i de olika församlingarna runt om i Sverige. Herre, tack för året 2013, som har gått.  Må allt som har hänt inom ständig bön för äktenskap och familj fortsätta att bära frukt, frukt som består.
What each one is  interiorly
face to face with God
unknown to anyone,
is of vital consequence to all,
and each act of love,
every act of faith and adoration,
every mute uplifting of the heart,
draws the whole world nearer to God.
Hur varje människa är i sitt inre,
ansikte mot ansikte med Gud,
inte känt av någon,
är avgörande för alla,
och varje kärlekshandling,
varje troshandling och tillbedjan,
varje tyst upplyftande av hjärtat
drar hela världen närmare Gud.
Fr. Brian Grogan S.J. 
Gott Nytt År! Må 2014 bli ett bra år!
Varma hälsningar;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?