2013-04-20

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Här kommer Fr. Johnnys brev på en riktigt solig dag här i Karlstad och som vanlig är Fr. Johnny väldigt konkret: "Some people listen to the voice of the world around which tells us to put ourselves first and they belong to the world.   Others listen to the voice of Christ telling us to put others first and by so doing they belong to him.  In the struggle between the two, Christ invites us to listen to his voice. Några människor lyssnar till världens röst runt dem som säger att vi ska sätta oss själva först och de tillhör världen. Andra lyssnar till Kristus' röst som säger att vi ska sätta andra först och genom att göra detta tillhör vi Honom.   I striden mellan de två inbjuder Kristus oss att lyssna till Hans röst".
 
Bibi vill att vi ber att hennes dotter får gåvan av ett nytt liv i familjen.  Herre, du som är källan till allt liv, vi  ber att du ger paret gåvan av ett barn.  Du vet deras längtan, Herre, och vi ber att om det inte är din vilja att de får kraften att acceptera detta.
 
Magdalena vill att vi ska be för familjen.  Det är en komplicerad historia och hon mår väldigt dåligt just nu. Hon och hennes man kommer att separera.  Herre, vi ber att vad som än händer att din Ande råder över situationen och att det blir ett helande till kropp och själ för hela familjen.  Må Din vilja ske.
 
Shaheen skrev under veckan. Hon känner sig lite' desperat; "Vi har kommit fram till att vi inte kan ha råd att bo i denna lght. Vi ber att den säljs snart. Min man är mycket nedstämd pga detta och det påverkar hela familjen".
 
Holy Spirit. source of inspiration.
Help me to claim the gifts God has given me.
Let me disover  how my gifts can be used
for the service of others.
Helige Ande, inspirationens källa.
Hjälp mig göra anspråk på de gåvor Herren har givit mig.
Låt mig upptäcka hur mina gåvor kan användas
till tjänst för andra.
Loyola Press idag.
 
Varma hälsningar,
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?