2015-11-01

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Bland annat säger Fr. Johnny till oss  den här veckan: "This week is a call to be in touch with our richness and be filled with gratitude and gladness/Den här veckan är en uppmaning till oss att vara medvetna om allt vi fått och att vara uppfyllda av tacksamhet och glädje."
 
Nu, under den här tiden, låt oss be för dem som har gått före oss och inspirerat oss. Herre, du som är källan till allt liv, tack för alla våra släktingar och vänner och andra människor som har bett för oss, inspirerat oss och hjälpt oss på många olika sätt under sina liv. Tack för trons gåva och må den fortsätta ner i nästa generation. Må deras liv fortsätta att bära frukt, frukt  som består. 
 
Det finns många som har svåra äktenskapskriser. Herre, du vet vad de går igenom och förstår dem.  Vi ber att du öppnar kanaler, så att de kan börja förstå varandra och ge dem människor som lyssnar på dem, stödjer dem och hjälper dem på rätt sätt.  Låt dem vara villiga att ta emot den hjälp som behövs. Skydda barnen, så att de inte lider. Jesus Heliga Hjärta, vi litar Dig.
 
O God, grace me with a rejoicing heart. Bless me with a saintly vision and uphold me in time of doubt. Keep me aware O God, of your constancy in my life. O Gud, ger mig ett lyckligt hjärta. Välsigna mig med en helgonlik vision och stöd mig i tider av tvivel. Håll mig medveten, O Gud, om din  trofasthet i mitt liv.
Loyola Press.
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?