2015-11-19

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Nu har två veckor gått och Fr. Johnny har skrivit till oss igen. Han skriver något som är väldigt viktigt: "In Christ we also come to know the deepest truths about ourselves – that every human person is made in the image of God; that each of us is a dwelling place of God’s Holy Spirit; I Kristus kommer vi också att veta den djupaste sanning om oss själva - att varje människa är skapad  till Guds avbild, att var och en av oss är en vistelseplats för den Helige Ande." Mer finns i brevet.
 
Det har varit en händelserik tid för mig.  Jag har känt mig lite orolig på sistone.  Bland annat min hälsa och alla problem och bekymmer som finns i världen.Jag deltog i reträtten i Eugenia och kom hem styrkt.  Kvinnan som höll i reträtten hade ett väldigt starkt budskap om den Helige Andes kraft.  Jag  fick lära mig att ingenting är hopplöst. Jag träffade en kvinna som jag hade kontakt med för några år sedan.  Förra gången jag pratade med henne var hennes äktenskap på väg att krascha och de skulle skiljas. Maken hade träffat en annan kvinna och det var inte första gången.  På något mirakulöst sätt blev det inte så, som hon fruktade, en process började, makarna blev återförenade och hela familjen blev döpt i den Helige Ande. Herren hör bön och allt är möjligt för Honom. Lovad vare Herren Kristus.
 
En man, som heter Per, har skrivit till mig och vill att vi ber för honom och hans fru.  Han är gift med en kvinna som är 19 år yngre än honom och plötsligt sade att hon var olycklig och lämnade honom, men inte för gott. Herre, vi överlämnar paret till Dig och ber att de ska kunna kommunicera med varandra och förstår varandras olika behov.  Låt dem hitta väger tillbaka till varandra.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber också för alla andra par, som har problem, som vi känner till och speciellt for paret, som har ett komplicerat förhållande.  Herre, låt dem känna sig burna av Dig.
 
När jag tänker på situationen i världen och vad som hänt i Paris har jag svårt att hitta ord. Herre, låt alla som har dött vila i frid.  Trösta dem, a som har sorg nu.  Var med alla ungdomar som vill kriga i Syrian.  Öppna deras ögon och öron för sanningen. Låt inte lusten att hämnas råda. Herre vi ber för fred i världen.
 
Jag hoppas jag inte har glömt något eller någon.
 
Here am I Lord,
I´ve come to do your will.
Here am I Lord.
In your presence I am still .
Här är jag Herre,
Jag har kommit för att göra Din vilja.
Här är jag Herre,
I din närvaro är jag stilla.
Pray as you Go
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?