2019-05-26

 

Veckobrev Easter 6

Hej allihopa,

Idag när jag skriver  är det Mors Dag och vi lämnar alla Mödrar i Herrens Heliga Händer och ber att du ger alla mödrar vishet att kunna klara av  livspusslet tillsammans med alla Pappor så att barnen får kärlek och trygghet och på så sätt erfara Din kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig."


Fr. Johnnys reflektion idag börjar med vad Jesus sade till sina lärjungar innan Han lämnade dem: "Peace, I bequeath you, my peace I leave you, frid  jag ger er, min frid jag lämnar er". Resten finns i reflektionen och är inspirerande.


Följande rörde vid mitt hjärta när jag läste det.  "In our hearts and the depths of our personality Jesusmakes a home for himself and the father. He asks for a loving and welcoming heart, not a place that is perfect, tidy and clean. To make a home is a work of love. Jesus’ making of a home in us comes through our growth in development and love. The loving marriage and family, the loving friendship, the heart that cares for others,  these are what make Jesus feel at home. I vårt hjärta och i djupet av vår personlighet gör Jesus ett hem för sig själv och fadern. Han ber att få ett kärleksfullt och välkomnande hjärta, inte en plats som är perfekt, städad och ren.  Att göra ett hem är ett kärleksarbete.  Jesus gör Sitt hem i oss när vi utvecklas och växer i kärlek.  Ett kärleksfullt äktenskap och familj, en kärleksfull vänskap, ett hjärta som bryr sig om andra; det är det som gör att Jesus känner sig hemma" Donal Neary S.J.  Jag kommer att lägga reflektionen i sin helhet på bloggen så snart jag har tid. http://standigbon.blogspot.com
 
Kvinnan som vi bad för förra veckan tackar för bönerna.  Det har gått bra. Hon opererades i måndags. Hennes man sade hon var kul lugn inför operationen. Nu får hon inte använda benet i åtta veckor. Hon kan inte komma hem förrän de har gjort om badrummet för henne.  Herre tack för att det har gått så bra för Yvonne och Tommy.  Tack för all sjukhuspersonal som tog hand om henne. Låt henne få den bästa rehabilitering så att hon blir helt återställd. Ge hennes man den styrka och visdom han behöver och låt dem vara öppna för all hjälp de behöver i situationen de befinner sig i. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Vi ber också för alla barn som gör sin första Kommunion i år.  Må det blir en andlig erfarenhet för dem och mår det bär frukt, frukt som består. Vi överlämnar också alla  barn världen som inte ha ett tryggt hem.  Låt inte barnen känner sig övergivna. Låt dem inte växa upp utan äkta kärlek. Låt en lösningen till deras situation växa fram. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and and they shall be created and You will  renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for your love and the generosity of your faith.  It is such a privilege for me to be part of your life each week as I send out this Couple Prayer and as I pray for you and with you each day of the week.

 My input for the sixth week of Easter highlights for us the last will and testament of Jesus – Peace I leave you, my own peace I give you.  What a marvellous gift to be given.  It is up to us to unpack this gift for one another and for all those we love.  I pray that this coming week we will all work together to bring peace to our marriages, our homes and families and our communities. Then we will be doing the will of God.  
God bless you always.
Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?