2019-07-07

 

Veckobrev Ordinary 14


Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Jag läste följande imorse. En av dagens läsningar handlar om Glädje. "God´s joy is the joy of loving us together and calling us together, and forgiving us. Like a mother loving all her children around her. This welcoming with joy and solidarity keeps us human and humble. We need each other to find joy in God: we don´t go to God on our own. Guds glädje är glädjen i att älska oss tillsammans och att kalla oss tillsammans, och att förlåta oss. Som en mor som älskar att ha alla sina barn omkring sig. Detta välkomnande med glädje och solidaritet håller oss mänskliga och ödmjuka. Vi behöver varandra för att finna glädjen i Gud.  Vi vandrar inte till Gud ensamma. Donal Neary S.J.

Fr. Johnny skriver till oss bland annat: "But even more importantly, we need to think of ourselves as labourers and take up the challenge to be apostles of Christ in our everyday lives.  Även viktigare, behöver vi se oss själva som arbetare som accepterar utmaningen att vara Jesus apostlar i våra vardagliga liv.  Mer i Fr. Johnny`s brev.
 
Förbön behövs för ett par, som väntade barn....  och barnet dog inne i Mammas mage någon vecka före födelsen. Herre, vi överlämnar Emma och Max i dina kärleksfulla händer.  Du som är källa till allt vet hur tungt och sorgligt det är för paret nu.  Lindra deras sorg på något sätt och hjälp dem att kunna sörja tillsammans och så komma in i en djupare relation som par och med Dig. Låt dem vara öppna för all mänsklig och andlig hjälp som finns. Jesus Heliga Hjärta,vi litar på Dig.

Paret som vi bad för förre veckan vill att vi fortsätter att be för dem. Kvinnan bröt lårbenet för några veckor sedan.  Hon mår ganska bra men kan inte gå än. Hennes man mår väldigt dåligt, har demens och Parkinson och tappar ofta balansen. De är tacksamma för all hjälp de får från Kommunen.  Herre, var med paret i allt som händer. Tack för deras tillit till Dig.  Du vet hur svår deras situation är. Led med din Ande alla läkare, sjukhuspersonal och personal från kommunen som har med dem att göra. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Förra veckan bad vi för en kvinna som hade livmodern bortopererad.  Hon mår lite bättre men måste ta det lugnt och kan bara gå korta sträckor.  Tack Herre att det går framåt för Maria. Hjälp henne att fortsätta att ta det lugnt. Lindra hennes och familjens nervositet inför svaret på provet och låt henne så småningom bli helt återställd.

God, source of comfort and strength, I am so grateful for those, who, in your name, have helped me through trying times. Help me to be more open to notice when others may be in need of my support and encouragement in their tough times. Gud källa av tröst och styrka, jag är så tacksam för dem, som, i Ditt namn, har hjälpt mig igenom besvärliga tider. Hjälp mig att vara mer öppen att se när andra må vara i behov av mitt stöd och uppmuntran under deras tuffa tider. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,
 
Thank you for your prayers and encouragement last week for the Solemn Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help in Clonard.  It was a great experience for all of us.  If you happened to get any of it I hope it was a good experience for you also.  I prayed for you each day as I thanked God for you and your faith and fidelity and asked God to bless you and all your loved ones with peace and joy.

 Attached is my input for next week.  Again it gives us a very important challenge in the growth of our faith and for the life of the Church.  It is such a privilege to be God’s people in the world of today.  Let us take on the challenge with hope and confidence. 

 As always, you will be in my prayers each day. Please keep me in yours.  Thank you.

 Johnny
Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?