2019-07-29

 

Veckobrev Ordinary 17

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,

Det är två veckor sedan vi har haft kontakt. Hoppas ni har kunnat njuta av Guds vackra natur.
Förra söndagens evangelium handlade om Marta och Maria.  Predikan som gavs  av Fr.Tomas Andersson var inspirerande och utmanande. Han lämnade oss med två frågor att fundera över: Vad är meningen med livet? och Vad är livet? Jag kände mig lite träffad eftersom jag hade haft en hektisk vecka bakom mig.


Den här veckan säger Fr. Johnny. "The greatest power that we have is undoubtedly the power of prayer. Den största makt vi har är bönens makt.  Resten finns i brevet. Vidare säger Fr. Donal Neary: Jesus encourages us to keep asking, but at the end of the teaching on prayer he guarantees us that prayer is always answered.  The gift of prayer is the gift of the Holy Spirit. Jesus uppmuntrar oss att fortsätta att be, men i slutet av hans undervisning om bön, försäkrar han oss om att bön alltid blir besvarad. Bönens gåvan är den Helige Andes gåva.
 


En kvinna sim vi har bett för skickade följande under veckan. I thought of letting you know that I delivered a healthy baby girl on Wednesday morning. Thank you for your prayers and please thank everyone in the prayer group for their prayers as well. Herre, du som är källan till allt liv. Tack för livets gåva. Välsigna den nyfödda flickan och föräldrarna.  Må hon växa upp fylld av tro, hopp och kärlek. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

 Gracious God, help me to open my heart to know you more deeply and to choose wisely.  Älskvärde Gud, hjälp mig att öppna mitt hjärta för att kunna känna dig djupare och välja vist.  Loyola Press.

Varma hälsningar,
 Colette


Dear Friends,

Thank God I had a very enjoyable and fruitful week in Esker.  It was a joy being back there.  You were in my prayers each day.  Thank you for yours.  This week I ask for your prayers for a young couple, Caoimhe and Tom, who are getting married on Thursday.  I will have the privilege of officiating at their wedding.  And I ask for your prayers for one of our community, Fr. Phil Dunlea, who died very suddenly this morning in Clonard.  May God grant Phil eternal rest and may God help us and Phil’s family and friends through the shock of his death.

 As usual, I am sending you on my input for next week.  I hope you will find it helpful.  This Gospel passage is one of my favourites.  I based the Movement of Continuous Prayer for Marriage and Family Life on it.  It is wonderful to have such a total 
 guarantee of success as is found in this word of God.

 You will be in my prayers in the coming week.  May God bless you and all those you 
 love.  Please continue to pray for me.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?