2019-07-01

 

Veckobrev Ordinary 13

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här


Hej allihopa, 

Jag hoppas ni har kunnat njuta av det fina vädret i Guds vackra skapelse.
Idag är Fr. Johnny utmanande. Han skriver bland annat "Jesus tells us that commitment is essential to human fulfilment, the Kingdom of God. Jesus säger till oss att engagemang är väsentligt för mänsklig fullbordan, Guds Rike."  Resten finns i Brevet.

"Christian life calls us to go out into the world to proclaim that Jesus became like each of us to bring us into the love relationship with God his Father. What we get from God is to be shared. Kristet liv kallar oss att gå ut i världen och visa att Jesus blev lik varenda en av oss för att föra oss in i en kärleksrelation med Gud, hans Fader. Vi ska dela med oss av vad vi får från Gud." Donal Neary S.J.

Kvinnan, som vi bad för förra veckan, mår mycket bättre efter operationen men hon är lite ängslig inför svaret på provet.  Herre, du som är källan till allt liv, vi tackar Dig för Din omsorg om henne.  Vi ber att vad som än händer att hon fortsätter att ha stor tillit till Dig. Vi ber att hon blir helt återställd. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 

Det går för kvinnan som bröt benet..  Hon kan inte använda benet men det är bara två veckor kvar innan hon kan börja använda det igen.  Tyvärr har hennes man blivit mycket sämre och har svårt med balansen så de är instängda i lägenheten för nu.  Herre vi tackar Dig för att kvinnan mår bra.  Vi överlämnar båda två i Dina heliga händer och låt dem känna sig burna av våra böner.  Du känner till deras situation och hur svårt det är.  Vi ber att de får all hjälp de behöver i den situationen de befinner sig.

Bön önskas för en kvinna som är gravid men en efterlängtat barn är sjuk och ängsligt.  Herre, välsignar modern och barnet  och låt alltid fortgår enligt planen för födelsen.  Se till att de får allt hjälp de behöver. Lindra modern och faderns och hela familjens oro och låt de känna sig burna av alla våra böner. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som kommer att föda sitt barn inom de närmaste veckorna vill gärna att vi ber för henne.  Herre, välsignar Beatrice och barnet. Led alla som hjälper dem under födelsen och låt det vara en vackert erfarenhet för Beatrice och hennes man. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.


Lord, I pray for the deep joy that comes from your place in my life. Herre, jag ber om den djupa glädje som kommer från Din plats i mitt liv.  Donal Neary S.J.
 
Varma hälsningar,

Colette


Dear Friends,

 You have been in my prayers every day since I wrote to you last week as we celebrate the annual Novena in honour of Our Mother of Perpetual Help.  It is going really well with droves of people here from early morning to late at night praying and singing and celebrating.  It is a wonderful experience for me of the faith of the people of the Church.  The novena continues until Thursday night so if you want to join us either physically or on the internet please do so.  Our website is www.clonard.com
 
 Attached is my input for next week, 13th week in Ordinary Time.  I hope it will be helpful for you and your family and parish.  It is a week to renew our commitment to Christ, to the Church, and to one another in marriage and family life.  How badly our world needs the power of our various commitments of faith and love.

 You will continue to be in my prayers each day that God may bless you and all your loved ones with joy and happiness.
 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?