2013-05-09

 

Veckobrev

Hej allihopa;
Biskop Anders har igen bjudit de olika rörelserna i Kyrkan till en Mässa i Domkyrkan på Pingstafton. Tyvärr har jag inte möjlighet att delta i år. För 2 år sedan träffade jag flera bedjare i Domkyrkan, när jag deltog i den Mässan, som var mycket vacker.   Jag läste i KM att det finns ett litet häfte, som beskriver de olika rörelserna och det är glädjande att veta att vi finns med.
Nu är det bara 9 dagar till Pingst.  Låt oss be om Andens kraft för oss själva och för Kyrkan.
Förra veckan glömde jag skriva att följande bön var St. Teresas av Avilas Bön. Klara, som tillhör vår församling, fick den från sin körledare. Vi bad den i vår bönegrupp och nu får ni den igen:
Låt det idag finnas frid inom dig.
Må du lita på Gud, att du är exakt vad du är menad att vara.
Glöm inte bort de oändliga möjligheterna som föds från tro.
Må du använda de gåvorna som du har fått,
och ge vidare den kärlek som har givits till dig.
Må du vara tillfreds i vetskapen om att du är ett Guds barn.
Låt den närvaron sätta sig i din kropp, och ge din själ friheten
att sjunga, dansa, lovorda och älska.
Den finns där för oss alla.
Varma hälsningar;
ColetteFr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?