2013-05-26

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Treenigheten påminner mig alltid om "The shamrock", Irlands symbol, på grund av att Helge Patrick undervisade om Treenigheten med en trebladig Vitklöver  (Shamrock), som han hittade på marken. Detta var under 400-talet.
Nu på torsdag, 30e maj börjar Novenan till Jesus' Heliga Hjärta och den slutar den 8 juni, Jesus' Heliga Hjärtas festdag. När jag var barn var det vanligt att varje familj hade en bild av Jesus' Heliga Hjärta i hemmet. Det finns en intressant reflektion om Treenighet, som jag har lagt ut på bloggen.
 
Kerstin har, till min glädje,  hört av sig: Idag är Elias' dopdag.  Herre, du som är källan till allt liv. Nu får lille Elias Ditt Sigill på själen, som ingen kan ta ifrån honom. Beskydda och bevara honom under hela livet. Styrk Kerstin och Andreas och ge dem den visdom de behöver i deras uppfostran av Elias
 
Sedan finns det en familj som har väldig stor sorg.  Deras 22-åriga dotter har begått självmord. Det var det åttonde försöket.  Hennes 19-åriga syster är också förkrossad. Herre, vi vet att du förstår den här situationen och den 22-åriga dottern. Må hon vila i frid. Herre, befria  familjen från all sorts skuld. Du vet att dottern varit psykiskt sjuk i många år. Låt dem få det mänskliga och andliga stöd de behöver i den här fruktansvärda situationen. Låt dem få den frihet de behöver för att kunna känna sorg, både tillsammans och var för sig, så att de kan växer i tro, hopp och kärlek. Låt dem känna sig burna av våra böner.
 
Någon vill att vi ska be för följande intention:
"Be för A som väntar barn och oväntat har hamnat i stora ekonomiska svårigheter som hon inte vållat själv. Be för babyn också!" Herre, du vet hur sårbar en kvinna är när hon väntar barn. Vi ber att de berörda får den visdom de behöver för att kunna klara av den har situationen. Beskydda  modern och barnet och låt allting få ett lyckligt slut
 
Be för någon som har fått nedsatt lungfunktion. Herre var med henne och hela henne.
 
Tyvärr har Shaheen haft dålig tur igen. De fick ett bud på lägenheten men sedan tog personen tillbaka budet.  Herre, låt inte familjen misströsta. Du vet hur de känner sig. Låt någonting positivt hända snart. Jesus Heliga Hjärta, vi lägger all vår tillit till dig igen.
 
God, Creator of all that is.
Help me to be a person who reflects your goodness to others,
especially to those who are in need of a sign of your love and kindness.
Gud, Skapare av allt som finns till.
Hjälp mig att vara en person som reflekterar din godhet till andra,
speciellt till dem som har stort behov av ett bevis på din kärlek och godhet.
Loyola Press
 
Ära vara Fadern och Sonen och den Helige Ande
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen 
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?