2014-11-23

 

Familjesynoden i Rom okt 2014Msgr Jorge de Salas’ föredrag om Familjesynoden i Rom okt 2014, vid möte med Ständig bön för äktenskap och familjs grupp i katolska domkyrkan, Sthlm. Sammanfattning av Anna-Britta Nilsson.
Man började med synoder efter andra vatikankonciliet. Det är fortsättning på  

FAMILIARIS CONSORTIO Vi uppmanades att läsa detta dokument. Det här är en förberedande synod som handlar om de pastorala utmaningarna. Rubriken för den ordinarie synoden är Jesus Kristus uppenbarar mysteriet och kallelsen om familjen. Tyvärr har man inte sett någon förbättring för familjen sedan 1980. Den mår snarare ännu sämre nu.Totalt hade konferensen 253 deltagare. De flesta av deltagarna (114 st) var där p g a deras ämbete t ex biskop Anders Arborelius. En del som representanter för ordnar, en del var från Vatikanen. Utöver dessa fanns det också lekmän som experter och rådgivare. Påven hade också valt några egna representanter bl a 14 st äkta par. Totalt pågick konferensen under en hel månad. Varje deltagare fick redogöra för sin sak i 5 min. (Den som valde att prata längre fick finna sig i att högtalaren stängdes av). Påven pratade inte utan lyssnade bara. Biskop Anders sa efteråt att det mest intressanta var att lyssna på de äkta paren, som berättade hur de levde sin kallelse som gifta, också bara under 5 min. Det är svårt att tänka sig att någon annan organisation kan samla så många kompetenta personer för att diskutera ett ämne. En kardinal från Ungern har sedan gjort en sammanställning över det som sas i form av m 164 punkter som biskoparna (Det var bara biskoparna som hade rösträtt) sedan fick ta ställning till genom att rösta för eller emot. Det behövdes 2/3 majoritet för att antas. Dokumentet presenterades på engelska, franska, italienska, spanska. Texterna om frånskilda och homosexuella ändrades. Man bestämde sedan att texterna skulle bli offentliga. De nya texterna om frånskilda och homosexuella fick majoritet men inte 2/3:s majoritet (Se nedan). Det här är alltså underlaget till den ordinarie synoden nästa år.Påven är tydlig med att det inte går att ändra huruvida äktenskapet är oupplösligt ełler ej utan det handlar om hur kyrkan ska möta den pastorala utmaningen. Läran om homosexualitet kommer inte heller att ändras utan det handlar om hur vi pastoralt hanterar det. Inte ens påven kan ändra kyrkans lära. Han är bara en förvaltare av den. Kyrkan är barmhärtig och vill hjälpa till. Det här är i första hand de rika ländernas problem medan extrem fattigdom och polygami kan vara större problem i fattigare länder. Alla var överens om att man vill är förenkla processen för att annullera ett äktenskap. Kommissionen och experter ska se över det.  Äktenskapet är giltigt tills dess man säger att det är ogiltigt. Normalt tar det lång tid att annullera ett äktenskap eftersom man ska komma fram till den objektiva sanningen och då måste man prata med alla inblandade, vilket är tidskrävande. Det gäller alltså att försöka förenkla processen samtidigt som den objektiva sanningen består. Skilsmässa kan inte ske av bara barmhärtighet, som många vill.Kyrkan måste nu hjälpa till under förberedelserna till den riktiga synoden. Resultatet bör bli att alla mår bra. Det finns nåd, men det finns också synd. Barmhärtighet går ihop med sanning.  Att bara säga att något är bra är inte barmhärtigt om det inte är sant. Synoden diskuterade det mycket utifrån texten då Jesus säger till äktenskapsbryterskan Gå och synda inte mer. En handling upphör inte att vara fel bara för att man slutar att kalla den synd och lyckas att få andra att godkänna det felaktiga sättet at leva på.När påven sedan på sista dagen höll sitt sluttal lyfte han fram 3 st frestelser

·        Att vara rigid. D v s att med hänvisning till lagar och regler inte var öppen för en levande Gud och inte vilja tro att Gud uppenbarar sig för oss också idag. Påven kallade dom för traditionalisterna.

·        Vara för god så att det blir destruktivt. Det är en farlig form av barmhärtighet d v s att bara säga: Det är bra. Utan några krav. Det här är liberalisterna

·        Lämna korset att vilja vara folklig, bara smälta in och gärna se att alla applåderar mig. Vi får inte glömma att vi kristna är världens salt. Det är den kristna familjen som ska rädda världen. Då gäller det att följa sin kallelse även om det betyder att gå mot strömmen. Ofta är samhället mot familjen t ex nästan uppmanar dom som bestämmer till skilsmässa som en bra lösning på ett problem.

Vi har nu hållit på med diagnos av familjen sedan 1980 och konstaterat att familjen mår dåligt. Nu är det dags att sätta in en behandling. 

Third Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops,  Text hämtad från  Wikipedia, the free encyclopedia:

Paragraphs without two-thirds support[edit]

Of the three paragraphs that failed to get a two-thirds majority but were included in the final report, two deal with the question whether in some circumstances to allow divorced and civilly remarried Catholics to be admitted to the Eucharist, the other deals with pastoral care for gay Catholics.[56] Paragraph 52 won least support (104 in favor, 74 against) and described the disagreement among the participants on "the possibility of giving the divorced and remarried access to the Sacraments of Penance and the Eucharist."[51] The paragraph gave no indication of the proportion between those who favored the idea and those who rejected it, but said further study was needed.[51] Paragraph 53 had very similar content and presentation got a slightly better reception: 112 votes in favor, and 64 against.[51]

Paragraph 55 was the third paragraph that failed to get a two-thirds majority and was headed: "Pastoral Attention towards Persons with Homosexual Tendencies". The heading used in the a first English translation of the interim report was "Welcoming Homosexuals".[56] It came close to a two-thirds majority, getting 118 votes for and 62 against. It speaks of the giving of appropriate pastoral care, in harmony with the Church's teaching, to gay Catholics. It declares homosexual unions in no way similar to the divine design for marriage and family, but states that gay people "ought to be received with respect and sensitivity".[51] This was a change from the interim report's statement that homosexuals have gifts to offer the Church,[51] and repeats Catholic teaching that "every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided".[55]

After the vote, Archbishop Paul-Andre Durocher wrote on his blog that "I have the impression many would have preferred a more open, positive language. Not finding it in this paragraph, they might have chosen to indicate their disapproval of it."[24] Cardinal Vincent Nichols said he did not think it a good paragraph, because the absence of the key words "respect", "welcome", and "value" meant it did not go far enough.[57] He gave assurance that there was no question in the synod of endorsing the idea of "same-sex marriage" or of changing the Church's teaching on sexual morality.[5] Other bishops were happy at the removal of language ("welcome", "positive elements") in the interim report that "could be read as code-words for the Catholic Church going soft on its moral teaching".[19]

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?