2014-11-30

 

Veckobrev


Hej allihopa;

Nu är det 1e Advent och ett nytt Kyrkoår börjar  och Fr. Johnny uppmanar oss med dessa ord: "It is particularly a calling to every faith community to make the year ahead a time of growth to the glory of God; Det  är särskilt en kallelse till varje troskommunitet att göra året framför oss till en tid av tillväxt till Guds ära."  Fr Johnnys uppmanande känns speciellt passande för oss i Karlstad. Vi har blivit välsignade med en ny kyrka. Igår var Biskopen här och kyrkan blev konsekrerad. Det var en vacker ceremoni med flera präster och en gemytlig fest efteråt. Tack Herre, hjälp oss nu att bygga vidare på  församlingen, så som du vill ha det. Helige Ande var med oss och inspirera oss.
Marina Håkonsson har skrivit följande under veckan: "Tack också att du ibland delar saker som jag skriver, det känns som en bekräftelse att det kanske kan uppmuntra någon... Jag minns inte om jag bad dig be för min väninna Magdalena, som du kanske har träffat någon gång. Hon lider av bipolärt syndrom och har just gått igenom en väldigt påfrestande period av djup depression, men nu har det vänt! Hon har gått till jobbet hela förra veckan och till helgen ska hennes pojke komma tillbaka till henne! (Han är 6 år och har vistats hos sin pappa och hos deras kontaktfamilj då hon inte känt att hon kunnat ta hand om honom på ett bra sätt.) Vi tackar Gud!!!!"

Förbön behövs igen för Germaine, som förlorat sin pappa under sommaren. Hon får också panikångest av stress och är sjukskriven.  Hon sade att när vi bad för henne nyligen hjälpte det väldigt mycket och hon vill att  vi behåller henne i våra böner och också  hennes mamma, som mår daligt och håller på att tappa håret. Tack Herre, du som är källan till allt liv och svarar på våra böner. Herre vi överlämnar Germaine och hennes sorg till Dig en gång till. Var med henne och hennes mamma och led dem igenom sorgen och låt dem känna att de är burna av våra böner. Befria Germaine från panikångest och hjälp henne att leva i nuet och att inte vara orolig för framtiden. Hela mamman till kropp och själ och låt henne hitta orsaken till hårproblemet. Hjälp Germain att hitta den rätta balansen när det kommer till arbete och låt henne inte gå tillbaka till arbete för tidigt.
"Var vänliga och be för maken till en arbetskamrat som har diagnostiserats med en tumör i magsäcken - de kan inte operera eller ge cellgifter eller strålning. Tack också om ni också ville be för Franciska ...som nyligen gått bort i cancer. Hon kom från Filippinerna och var en fantastisk medmänniska som verkligen utstrålade Kristus. Det är begravningsmässa i Fittja katolska kyrka imorgon tisdag den 25 november kl.09."  Herre, du vet hur hemsk det är för den här mannen och hans fru att få ett sådant besked. Var med dem och låt dem får den mänskliga och andliga hjälp de behöver i den här situationen och låt dem känna sig burna av andras böner. Tack Herre för Franciskas liv. Må allt hon har gjort i livet bära frukt, frukt som består. 

"Jag heter Stefan. Ber gärna för detta och du får gärna dela detta böneämne med andra.1. Att Gud välsigna och helga mig och min familj och våra boplatser. 2. Att Gud fullkomna mig i sin kärlek, sanning, helighet och glädje." Herre, vi överlämnar Stefan till Dig och ber att du hör hans böner.


Lord Jesus, help me to be a more faithful wittness in all I say and do, no matter who is with me or where I am. Herre Jesus , hjälp mig att vara ett mer trovärdigt vittne i allt jag säger och gör, vem som än är med mig och var jag är.

Loyola Press

Varma hälsningar under första veckan i Advent.

Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?