2016-04-03

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Jag läste just nu en reflektion från Fr. Donal Neary S.J. Han skrev om vad Påve Franciskus sade om Påsk: "Brothers and Sisters, let us not close ourselves to the newness that God wants to bring to our lifes! Often we are tired, disheartened and sad. We feel the weight of out sins and feel that we are not going to make it. Let´s not get locked up in ourselves. Let us not lose our confidence. Let us never give up. There are no situations that God cannot change./ Bröder och systrar låt oss inte stänga oss själva för den förnyelse Gud skänker till våra liv. Vi är ofta trötta, modlösa, och ledsna. Vi känner våra synders tyngd och att vi inte komma att nå målet. Låt oss inte låsa in oss i oss själva. Låt oss inte förlora vår tilltro. Låt oss aldrig ge upp. Det finns inga situationer som Gud inte kan ändra."
 
Bertha skrev följande under veckan: "Jag vill tacka för förböner till alla som har bett för Steve och Jenny i förberedelser för deras bröllop. Det var så fint i kyrkan och Kyrkoherden i Vår Frälsare i Malmö gav en fin vigselakt. Det var ett fint bröllop! Tack till er alla!!" Tack Bertha.  Deo Gratias. Allt är möjligt för Herren.

Kvinnan med cancer i urinblåsan har fått behandling den här veckan och nästa vecka är det kanske den sista behandlingen. Tyvärr har hon fått känningar av kristallsjukan, som hon har haft några gångar tidigare och lider av trötthet, illamående och yrsel.  men det är viktigt att vi ber för henne. Herre, Du vet vilket lidande den här kvinnan går igenom. Ge henne kraft och mod, som hon behöver för att klara av livet. Låt henne inte tvivla på Din närvaro och låt Ditt Ljus bryta in i hela situationen. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Maria Nymans son är nu på barnintensiven och inte i kuvös. Han får sondmatning fortfarande. Maria själv kommer att opereras i mitten av April, ungefär en månad efter födelsen.  Herre, vi tackar Dig för att du håller din vakande hand  över Maria och Simeon.  Vi ber att hon blir styrkt inför operationen.  Var med hela familjen. Vi ber att läkarna och sjukhuspersonalen, som tar hand om dem, blir inspirerade av din Helige Ande. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Under veckan tog jag av peruken. Jag hade svårt att vänja mig med peruken och nu har jag svårt att vänja mig med mitt nya utseende men, som någon sade till mig, "du måste gå igenom hela processen".
 
Jesus, you gathered ordinary people to share in your work. Help me to respond more directly to the prompting of your Spirit. Thank you for calling me into a relationship with your Father. /Jesus, du samlade vanliga människor att medverka i ditt arbete. Hjälp mig att svara mer omedelbart på din andes röst. Tack för att Du kallade mig till en relation till Din Fader.
Loyola Press. 
 
Varma hälsningar;
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?