2018-01-22

 

Veckobrev Ordinary 3

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Hej allihopa,

Den har veckan har jag funderat väldigt över bön. Jag kan be för samma sak igen och igen och känner att Gud inte lyssnar. Jag letade upp Sr. Briege McKenna, en irländskt nunna som fick reumatoid artrit etc. när hon var väldigt ung och trodde hon skulle tillbringa för resten av sitt liv i rullstol.. Hon blev mirakulöst helad och sedan fick helandets gåva. Sedan dess har hon ägnad sitt liv åt intercession for priests and parish missions förbön för präster och  församlingsmissioner. Hon har skrivit en book "Miracles do Happen Mirakler händer". Jag hörde henne när hon var i Sverige för många år sedan. Hon  säger att vi  ska aldrig sluta att be, att vi ska fortsätt att knacka på Herrens dör. Hon säger att när vi  ber är det också viktigt att tacka. Där finns alltid ett svar på bön på något sätt och ofta gradvis. Det var underbart om hon skulle besöka Sverige igen.


Kvinnan son vi har bett för flera gångar angående vårdnad av  barnet har barnet hos henne den här veckan och önskar förbön. Herre, vi överlämnar den här veckan till Dig. Ge henne den kraften hon behöver. Låt det vara en  glädjefylld veckan för dem och låt Pappan lämnar dem i frid.  Ge kvinnan visdom om hur hon bäst kan handskas med problemet. Låt hon kunna vila i Dig oavsett vad som kommer från Pappan . Var med Pappa och hjälp paret att kunna förlåta varandra.Jesus Helige Hjärta, vi litar på. Tack Herre.


Monica vill att vi ber för ett ungt  nygift par med en 8 mån. gammal pojke där pappa Johannes –helt oförberett- har fått budet om en aggressiv cancertumör i ljumsktrakten. HERRE FÖRBARMA DIG! Herre, vi överlämnar Johannes till dig. Du vet hur viktigt han är för sin familj. Vi ber att han får den bästa mediciniska hjälp som finns och att  läkaren och sjukhuspersonalen är är ledd av din Ande. Låt familjen känna sig burna av våra böner. Helige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Vi ber för Mickael som bröt sitt ben för 7 veckor sedan. Herre vi överlämnar Mickael till Dig. Du vet hur svårt att vara tvungen  att hålla sig still och inte kunna göra något. Ger honom tålamodets gåva och hela honom till kropp och själ.  Var med familjen och hjälp de att hålla hjärtat uppåt. Jelige Hjärta, vi litar på Dig. Tack Herre.

Father of all, teach me to appreciate the gift of faith. Help me to understand the value of that gift so that it may guide all my decisions. Allas Fader, lär mig att uppskatta trons gåva. Hjälp mig att förstå värdet av denna gåvan så att det må leda alla mina beslut.

Varma hälsningar,


Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?