2018-01-28

 

Veckobrev Ordinary 4Hej allihopa,
          Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Jag vet att några av er få två upplagor av brevet.  Jag har bett samordnarna i de olika församlingarna att skicka brevet vidare till deras medlemmar i fortsättningen. Jag fortsätter att skicka brevet till dem jag har på mina listor eftersom alla tillhör en grupp. Tyvärr är det inte så mycket jag kan göra åt det för mina listor är inte uppdelade efter församlingar.

Fr. Johnny är alltid inspirerande och konkret när han skriver till oss. Idag skriver han bland annat: The God that he (Jesus) reveals to us is a God of infinite love and compassion. At times, we as a Church, move away from this God and create a God of fear and judgement.  Our responsibility  is to move back firmly to the God of Jesus. Den Gud som Jesus visar oss är en Gud av ändlös kärlek och medkänsla. Ibland för vi oss, som Kyrka, bort från denna Gud och skapar en Gud av fruktan och fördömande. Vårt ansvar är att beslutsamt föra oss tillbaka till Jesu Gud. Resten finns i brevet och är väl värt att läsa.

Christina har skrivit till mig angående vad jag skrev om Sr. Briege McKenna förra veckan: "Jag har varit på kurs med Sr. Bridge McKenna. Jätte roligt. Det var inom den karismatiska rörelsen. Jag vet att hon fått som uppgift att be för och uppmuntra präster framför allt, och låta helandets gåva från Gud tjäna dem. Den karismatiska rörelsen har gett mig den största glädjen i mitt liv, eller varit ett av de största glädjeämnena i livet. En stor upplevelse! Guds kraft verksam inför våra ögon!"  Om man söker på internet kan man hitta mycket om Sr. Briege  och hennes liv.

Nästa söndag, 4 februari, är jag inbjuden till Uppsala församlings inspirationsmöte för ständig bön för äktenskap och familj. Det äger rum efter 11-Mässan. Tacksam om ni ber för mötet.  Herre, vi överlämnar mötet till Dig och ber att din Ande leder hela mötet. Inspirera många bedjare och intresserade att delta i mötet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Birgitta har skrivit till mig och vill att vi ber för en iransk familj som befinner sig i kris. "Äktenskapet mellan mannen och kvinnan håller på att gå sönder. De har tre barn. Kvinnan är deprimerad och vill skiljas. Mannen vill fortsätta äktenskapet. Om äktenskapet skall upplösas, måste han sälja restaurangen, eftersom kvinnan då skall ha hälften av pengarna. Det kan vara bråttom. Familjen tillhör en iransk religion, som jag inte känner namnet på. Mannen är en medkännande människa och hjälper gärna utsatta och behövande människor. Han har kontaktat en person i katolska kyrkan och ber om hjälp. "Herre, vi överlämnar den här familjen till Dig.  Du känner situationen och vad den här familjen har gått igenom och hur svårt det kan vara för en familj när de kommer till en annan kultur. Herre vi vill att du griper in i det här äktenskapet och sänder dem förstående och visa personer som kan hjälpa dem att förstå varandra. Låt den här krisen leda till en äktenskapsfördjupning istället för skilsmässa som blir så svårt för barnen och familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Jesus, Word become flesh, thank you for revealing God`s glory to us. Grant me the grace to freely share my experience of  you with others. Jesus, Ord som blev kött, tack för att Du visade Guds härlighet för oss. Ge mig nåden att obehindrat dela min erfarenhet av Dig med andra. Loyola Press


Varma hälsningar,
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?