2015-02-08

 

Veckobrev

Hej allihopa;
"We all need his healing power in so far as we set limits to our love for one another because his great commandment is to love. Vi behöver alla Hans helande kraft när vi
begränsar vår kärlek till varanda, eftersom Hans största bud är att älska" säger Fr. Johnny den här veckan (V. 5) . 
"It is only through the power of God that we can love as we should. Det är bara genom kraft från Gud som vi kan älska som vi borde". säger Fr. Johnny nästa vecka (V.6) och jag tror att vi alla behöver blir påminda om detta då och då. Nu får ni Couple Prayer för två veckor.
Diala är tacksam om vi fortsätter att be för henne och systern med familjen i Syrien. Vi ber för Diala, hennes syster med familj och alla som befinner sig i samma situation, att de ska fortsätta att känna sig burna av andras böner. Moder Maria, be för dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig Herre.
Christina från Malmö/Dahlby har skrivit:
"Jag sände klarat snabbt en bön om befrielse från det ockulta. Evangelietexten igår talar tydligt om hur Jesus med sin andes kraft och auktoritära ord drev ut demonen ur den besatte.
Vården är sig lik - ögonoperationen har blivit uppskjuten, datum försvann i hanteringen, nytt op-datum är 17 februari. Gud är med i alla händelser."
 Herre, tack för Christinas bön om befrielse från den ockulta. Må den bära frukt, frukt som består. Herre, du förstår Christinas besvikelse över ögonoperationen. Det är inte första gången det har hänt till henne. Vi ber att det inte blir uppskjutet en gång till. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Mary T. vill ha förbön för sig själv och familjen. Hon arbetar 100% och studerar 150%, men i juni har hon äntligen sin lärarexamen. Herre, vi tackar Dig för att Mary genom Din kraft har nått så långt. Vi ber nu för familjen att den förmår ge henne det stöd hon behöver för att nå målet. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Nu under februari månad vill Fr. Johnny att vi ber speciellt för Alla Familjer.
Idag är min böndag. Det är skönt att det äger rum på en söndag. Mässan styrker alla våra böner. Fr. Johnny önskar att det var möjligt för alla församlingar att fira Mässan för Ständig bön för Äktenskap och Familj just på deras böndag. Det stärker bönen.
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Ständig Bön för Äktenskap och Familj
Varma hälsningar från ett soligt Karlstad,
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?