2016-08-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Vi har bjudit Fr. Johnny till Sverige två gångar och nu tror jag att tiden är inne för en ny träff, men den här gången blir det en träff för alla samordnare i de olika dekanaten. Vi börjar med Stockholms Dekanat. Jag hoppas att åtminstone två personer från var och en av dekanatets församlingar deltar. Träffen blir den 27e augusti i Josefinahemmet, Bromma. Vi kommer bland annat att inspirera varandra, be och dela erfarenheter.  Jag är tacksam om ni ber för dagen att vi blir inspirerade och stärkta, så att vi sedan kan stärka rörelsen i våra egna församlingar.
 
Jag blev väldigt glad när jag fick följande meddelande från Krystyna i Värnamo, genom Jolanta.Just då behövde jag höra detta. Herren vet när han ska stärka oss. Tack Jolanta och Krystyna. "Stort och Varmt Tack för alla brev från Colette! Känner mig förenad i en gemensam bön! Den är kraftig och stark. Må vår Store Gud besvara våra böner och välsigna oss alla med sin Kärlek." Jag träffade Jolanta i Omberg under våren och hon har nu tagit ansvar för Värnamo församling. Hon får stöd av Kyrkoherden också och det är av stor betydelse. Tack Jolanta
.
Som jag skrev förra veckan har det blivit en viss förändring för paret med den komplicerade relationen, som inger hopp. Tacksam om ni fortsätter att be för dem. Allt är möjligt för Herren. Herre, Du som är källan till allt liv och vet allt, Tack för vad som har hänt hittills i parets relation.  Vi ber nu att Du fortsätter att leda dem och att Du vänder det som  händer nu åt det positiva hållet. Var med hela familjen. Jesus Helige Hjärta, vi litar på Dig.

Loving God, you desire so much for us to know your son, Jesus. Help me to keep my eyes fixed in him and to serve others reverently out of love for you.  Kärleksfulle Gud, Du längtar så mycket att vi ska känna din son, Jesus. Hjälp mig att hålla mina ögon fixerade på honom och att tacksamt tjäna andra av kärlek till Dig /Loyola Press

Varma hälsningar;
Colette


Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?