2016-12-18

 

Fr. Johnny o hans brev

Hej allihopa;
Tyvärr kraschade Fr. Johnnys dator för 2 veckor sedan.. Jag skrev till honom och han sade att han har förlorat allt, men en del har han fått tillbaka. Jag kan nästan känna hans bedrövelse.Så mycket arbete som måste göras om. Han säger att det kommer att ta lite tid innan allt är i ordning igen. Enligt uppgift är Fr. Johnny inte inblandad i förberedelsekurser för äktenskap längre. Han ger många "Parish Missions" i olika församlingar  runt om på Irland och samtidigt sprider han ständig bön för äktenskap och familj. Herre,vi tackar Dig för Fr. Johnny. Tack för att han, som Maria,svarade på Din kallelse och har ägnat sitt liv åt äktenskap, speciellt rörelsen ständig bön för äktenskap och familj. Må hans arbete fortsätta att bära allt mer frukt, frukt som består.
 Ann har haft en brun fläck, som blev bortopererad, i munnen . Den kommer att analyseras. Tyvärr har de hittat två till och en fläck på tungan. Hon vill gärna att vi ber för henne.  Herre, vi överlämnar Anne till Dig. Vi ber att hon känner Din närvaro i den situation hon befinner sig i. Lindra hennes och familjens oro. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Kvinnan som nyligen fick stroke och inte kan tala behöver våra böner. Herre, vi överlämnar henne till Dig. Du vet hur fruktansvärt det är att var i hennes situation och hur övergiven hon måste känna sig. Vi ber att du ger henne den styrka och det mod hon behöver för att inte ge upp. Låt henne känna att Du är med henne. Hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 
Vi ber för familjen som vi ofta har bett för och som nyligen har separerat. Jag vet inte ur läget är just nu, men är övertygad att de behöver våra böner.  Herre, Du vet allt om situationen. Låt ingen av dem komma till skada, utan låt dem gradvis kunna förlåta varandra och kunna samarbeta till barnets bästa. Hela deras sår. Herre Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Juletid är en väldigt svår tid för dem som är ensamma. I Fr. Johnnys Couple Prayer löd en av hans frågor: For others: How will you bring hope to others in the lead up to Chhristmas. För andra: Hur kan vi bringa hopp till andra som ett led inför jul.
Jag vet inte när Fr. Johnny kommer att höra av sig igen, men om han inte har hört av till det Nya Året, kommer jag att höra av mig. Tveka inte att skriva om ni behöver förbön.
Under tiden önskar jag en välsignad och glädjefylld Jul.
Lord, thank you for your healing love. Help me to be an instrument of your healing presence.
Herre, tack för din helande kärlek. Hjälp mig att vara en redskap för din helande närvaro.
Loyola Press
Let Jesus be really reborn again in us this Christmas.
Låt Jesus pånyttfödas i oss på riktigt denna Jul.
Living Space, en del av Sacred Space/Heligtrum
Jag önskar Er en välsignad och glädjefylld Jul.
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?