2016-12-31

 

Veckobrev Holy Family

Hej allihopa;
 
Julen är över och imorgon är det 2017.  Vi har haft det fint med Francis och familjen. Julafton gick vi till "Barnens Katedral". Den lokala svenska kyrkan där både Francis och Patrick deltog i olika grupper, när de var små. Det var en resa tillbaka i tiden för Francis. Casper, som blir 5-år i april, kunde sitta still och lyssna medan Rasmus satt still för det mesta, men mot slutat blev det för mycket för honom. De är väldigt olika, men båda två är charmiga, på var sitt sätt.
 
Christina skriver: "Och Gud hjälper alla dessa som du nämnt i ditt brev, de som verkligen behöver Guds hjälp.Jag ber att paret som skilt sig finner frid och harmoni i sina liv, var och en på sitt håll. Ett äktenskap som inte fungerar är ohållbart. Gud give dem nåd."  Herre, du känner till hela situation, som är komplicerad. Vi ber att de får allt hjälp de behöver nu för att kunna komma överens för barnets skull. Ge dem gåvan att kunna samarbeta. Jesus, Heliga hjärta, vi litar på Dig.
 
Vi har ofta bett för ett annat par, som är i kris.Ibland känns det hopplöst, men ingenting är omöjligt för Dig, Herre. Herre, vi ber att båda parter inser vad som håller på att hända. Herre, hjälp dem att i lugn och ro kunna sitta ner och försöka verkligen förstå varandras olika behov och känslor. Hjälp dem att förstå att det är deras relation som är viktigast och det är detta de måste arbeta med. Låt barnet inte komma till skada. Låt de som finns omkring förstå att de måst ge paret utrymme att kunna utveckla sin relation.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Facing a new calendar year, may we shine with divine light. May this light shine within, so we believe we are the children of God, loved to the core. May we in turn love othes limitlessly and so bring them light and consolation in their daily lives.
Nu, när vi möter ett nytt kalenderår, må vi lysa med gudomligt ljus. Må det här ljuset lysa inom oss, så vi tror att vi är Guds barn, helt och hållet älskade. Må vi, i vår tur, älska andra
gränslöst och på så sätt bringa ljus och tröst i deras dagliga liv.
Loyola Press
 
Jag önskar oss alla ett välsignat och glädjefyllt Nytt År!
 
Varma hälsningar;
Colette
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?