2018-05-11

 

veckobrev Kristi Himmelsfärd
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa,

Först och främst finns nedan inbjudan och program för Pingstvigilian lördag 19 maj.  Det är en inbjudan till alla andliga rörelser i stiftet och vi räknas som en av dem.  Alla bedjare i ständig bönrörelsen som kan komma är välkomna. Jag kommer att delta själv och jag är tacksam om de som kan delta meddelar mig snarast möjligt.

Kära vänner,
Även i år har vi den stora glädjen att kunna inbjuda er medlemmar i rörelser och i tredje ordnar i Stockholms Stift till en mässa med biskop Anders
Mässan är först kl. 20.30, men vi tänkte träffas redan kl. 18.30 i Domkyrkosalen.
 
Program för Pingstvigilian lördag 19 maj
Kl. 18:30    Kaffe och smörgås och välkomna
Kl. 19:00    Uppdatering av stora evenemang i Stiftet och i våra grupper 
Kl. 19:25    Föredrag om Gaudete et exultate
Kl. 19:40    Workshop/samtal om dokumentet/helighet (=det är tänkt som ett praktiskt dokument, en meditation om hur vi kan svara på kallelsen till helighet)
Kl. 20:00    Avslutning 
Kl. 20.10    Förberedelse för mässan med sångövningar
Kl. 20:30    Mässa med Kardinalen

Kan ni meddela hur många som kommer från er rörelse, senast 16 maj, för att vi ska kunna köpa in tillräckligt med kaffe mm.
Varmt välkomna

För styrgruppen
Katarina från Focolare

Marina Håkonsson skriver "Jag ber med när jag läser ditt brev. Nu närmar vi oss Kristi Himmelsfärd och barnen i Lund ska ta emot sin Första Kommunion, bl.a. vårt mellersta barnbarn Filip. Vi ber för dem alla! Det är en härlig tid i Skåne just nu. Allt blommar och träden och buskarna slår ut. Späd grönska mot blå himmel. Sommarklädda människor äter glass och njuter av solen. Grilloset och blomsterdoft blandas. Blivande studenter i frack och långa klänningar springer hit och dit på väg till baler. Fåglarna sjunger, det är lätt att tacka Gud...."Tack Marina och tack Herre för din underbara skapelse. Herre, vi lägger Filip och alla barn som har tagit emot sin Första Heliga Kommunion idag. Må det bära frukt i deras liv, frukt som består.
En kvinna vill tack alla som har bett för hennes syster och systerns man. "De har fått en fin lägenhet och är så tacksamma för alla förböner för deras skull.
Med Gud vilja har de lyckats få en fin lägenheten." Deo Gratias
    
"Today´s feast of joy and gladness is a call to us to look up with confidence and know the power of Christ for the world in which we live. Dagens glädjefest  är kall till oss att se uppåt med förtroende och känna Kristus kraft för världen i vilken vi lever". säger Fr. Johnny till oss idag, Kristi Himmelsfärds dag.

Snart är det Pingst. Låt oss be:
Come Holy Spirit, Fill the hearts of thy faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth Thy Spirit and renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina troendes hjärtan och tänd i dem Din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och förnya jordens ansikte.

Varma Hälsningar,
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?