2018-05-06

 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
Hej allihopa

Det är några veckor sedan jag har hört av mig.  Vi har tillbringat två fina soliga veckor på Cypern och nu är jag tillbaka igen.

Som vanligt är Fr. Johnny rakt på sak. Han har skickat brev för 2 veckor, 5 och 6. Han säger till oss den här veckan. "Jesus has picked each one of us for his team of disciples because the task of transforming the world is so vast and because each one of us has our own unique gifts and opportunities for the task. Jesus har valt var enda en av oss till hans lag av lärjungar eftersom uppgiften att transformera världen är så stor och för att var enda en av oss har våra egna unika  gåvor och möjligheter för uppgiften."

Jolanta skrev till mig och vill ha förbön för en operation som hon genomgick för ett  tag sedan.  Tyvärr fick jag det efter jag hade åkt iväg men operationen var lyckad. Hon skrev följande till mig under veckan."Jag ska berätta för dig om Reträtten med f. Ivo Pavic som vi hade helgen innan min operation. Reträtten upplevde jag mycket starkt.

Jag var mycket rädd inför operationen och kunde inte släppa den känsla under flera dagar. I fredags, alltså reträttens första dag, har jag bara bett och bett för att bl a inte bli rädd. Under kvällen blev jag bara lugn, på lördag då och då kom jag på att jag inte var rädd. Jag blir säkert rädd/nervös på söndag/måndag/operations dag tänkte jag. Inte då heller. Emilia och särskild Wieslaw var mycket nervösa.

Först tänkte jag be mina vänner att be med mig att jag inte blir rädd, men det behövdes inte längre. Gud har fixat det".  Tack Jolanta.  Vi blir stärkta av sådana  berättelser.

Tacksam om ni ber för min son och sonhustru som har en 8 månaders barn som har problem med sömn, vaknar mycket på natten och har svårt att sova på dagen också och de finner det väldigt svårt. Dessutom har de en snart 3årig flicka. Herre, vi överlämnar hela familjen till Dig. Du vet hur svårt det är när föräldrar lider av brist på sömn. Vi ber att du ger föräldrarna  den energi de behöver  för att klara av barnet och låt dem vara beredda att ta emot all mänsklig hjälp som finns och behövs. Jesus Heliga Hjärta vi litar på Dig.
 When we live in the Spirit,  the Spirit helps us to make prudent choices. We just can´t assume that being led by the Spirit requires no effort on our part. It is our responsibiity to form our  conscience. Then we will be prepared to live where the Spirit leads. När vi lever i Anden, Anden hjälper oss att göra kloka val. Vi kan inte bara ta för givet att det inte krävs någon ansträngning från vår sida för att vara ledd av Anden. Det är vårt ansvar att forma vårt samvete. Då kan vi vara beredda att leva dit Anden leder. Loyola Press
Spirit of life, you bring life to all of creation. Help me  to follow where you lead.  Livets Ande, du ger liv till hela skapelsen. Hjälp mig att följa dit du leder. Loyola Press


Varma soliga hälsningar,
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?