2017-01-13

 

Veckobrev Ordinary 2

Hej allihopa;
 
För ett tag sedan fick jag följande från Christina: "Vår bönerörelse är just till för att hjälpa alla äktenskap, det är en stort uppgift. Det är svårt med äktenskap där makarna inte känner sig hemma. Ett stort problem kan vara att man inte upplever sig erkänd för den man är, att den andre/andra kräver all uppmärksamhet, så att man kan bli förkrympt i stället for att tillåtas växa och blomma. Paulus har skrivit om makarnas relation till varandra, men jag har svårt att acceptera hans råd till hustru, att underordna sig maken i allt. Visserligen kommer sedan kravet på maken att älska sin hustru som Kristus älskar kyrkan, men klarar han det?  Ingen kan kräva av sin partner att var en lika fullkomlig människa  som Jesus, men försöka ha generositet mot varandra, överseende i kärlek. De inledande orden hos Paulus är at man ska underordna sig varandra, så att det blir balans. Då är chansen stor för ett harmoniskt äktenskap. Gud hjälper alla äktenskapsmedlare och handledare, inte minst präster."
 
Herre, vi ber för alla äktenskap där det finns allvarliga problem och där det finns tillfälliga problem. Vi ber att Du bryter in i äktenskap och ger dem de ord de behöver för att kunna förstå varandra och för att kunna återställa harmoni och en bra balans i äktenskapet. Ge dem klarhet att acceptera det de kan ändra, mod att ändra det de kan och visdomen att förstå skillnaden. Jesus' Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
f. John Bashobora från Uganda kommer att hålla en karismatisk reträtt i följande platser under februari månad:
 
Halmstad 10e till 12e februari
Umeå  17e till 19e februari
Skövde 20e till 22e februari
 
Reträtten hålls på engelska, men kommer att tolkas till svenska.
Mer information finns på de respektive katolska församlingarnas anslagstavlor.
Huvudarrangör: Eva Johansson  evajoh12gmail.com
 
Jesus, brother and guide, lead me like the apostles to recognize and carry out the mission, you have entrusted to me. Help me to turn to you for the support and guidance I need.
Jesus, bror och ledsagare, led mig som lärjungarna att känna igen och genomföra uppgiften, Du ha anförtrott mig. Hjälp mig att vända mig till Dig för stöd och vägledningen jag behöver.
Loyola Press
 
Varma hälsningar i början av 2017,
Colette
 
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?