2017-01-06

 

Veckobrev Baptism of the Lord

Hej allihopa;
 
Ett nytt år har börjat och det är inte alltid lätt att vara optimistisk. I vissa situationer känner jag mig väldigt kluven och försöker ställa frågan, "vad skulle Jesus säga" eller "vad skulle Jesus göra". Jag tänker ofta på vad Johannes Paulus sade: "Mänsklighetens framtid vilar i familjens händer". Jag har tänkt mycket på något som Christina nyligen skrev till mig och jag citerar en del av det: "När jag låg och inte kunde sova tänkte jag, att det har ju länge varit så, att katolska par har rätt att separera. Det finns parförhållanden som är outhärdliga.  Hittills har det varit mycket svårt att få ett äktenskap annullerat. Numera händer det allt oftare, kanske har man förstått, hur olidliga och utanför Guds tanke om äktenskap vissa förhållanden kan vara, så att det inte längre kan sägas motsvara Guds tanke med äktenskap." En sak är säker, att det är viktigt att be för vårt egna och andras äktenskap, speciellt att de äktenskap, som håller på att hamna i kris söker hjälp, både mänsklig och andlig, innan det är för sent. I år kommer jag att försöka lägga lite mer tid på spridning av Ständig bön för äktenskap och familj. Det som är så underbart med den här rörelsen är att alla livets olika skeden är inkluderade, även för den, som är kallad att leva livet ensam.
 
Tacksam om ni ber en liten bön för Börje, som får palliativ vård och är väldigt svag och för hela familjen. Herre, vi lägger Börje och hela familjen i dina heliga händer. Vaka över Börje. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Jesus, you always welcomed little children when you walked on this earth. Teach me to have a childlike trust in you. To live in the knowledge that you will never abandon me.
Jesus, Du välkomnade alltid små barn när du gick på denna jord.  Undervisa mig om att ha en barnslig tillit till Dig. Att leva i kunskapen om att Du aldrig kommer att överge mig.
Loyola Press
 
Fyll varje hem med Din kärlek.
Må vart och ett av våra hem
bli en plats fylld av Din närvaro,
en källa som förmedlar Din frid.
Bönehäftet
 
Varma hälsningar och god fortsättning på året 2017;
Colette
 

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?