2009-04-21

 

Familjehelg på Stiftsgården Marielund 21-24 maj 2009Ta emot och ge vidare


Dagarna innehåller olika program, fest, lek, sång och musik, gudstjänst och utbyte av erfarenheter med andra familjer. Vi får tid för varandra, kan gå till dukat bord och vistas i den natursköna miljön vid Mälaren.

”Ta emot och ge vidare” är ämnet för familjehelgen. Gud har skapat oss och vill ge oss del av sitt eget liv. Vi får ta emot gåvan. Tron är något som vi får växa med under livet, och vi får söka förmedla det vi fått till andra. För barn och ungdomar ordnas särskilda program under delar av dagarna. Vi uppmuntrar båda makarna i familjen att komma med.

Bland de medverkande finns biskop Anders Arborelius OCD, f. Göran Degen, franciskanpater Robert Zuczkowski OFMCap AnnaMaria Hedin, Kristina och Jan-Olof Hellsten, sr Helene Dominique Lindroth OP, KPN.

Pris för kost, logi och program, torsdag-söndag:
Vuxna, 850 kr. Barn (0-5 år) 0 kr, (6-18 år) 185 kr.
Stipendium kan utdelas av Katolska utskottet för äktenskap och familj om ekonomin sätter hinder för deltagande.

För information eller anmälan:
Stiftsgården Marielund, Pl 208, 178 53 Ekerö. Tel. 08-560 200 16.
E-post: marielund@katolskakyrkan.se Hemsida: http://www.marielund.org/

Familjehelgen arrangeras av Stiftsgården Marielund och Katolska Utskottet för Äktenskap och Familj.

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?