2009-04-05

 

Veckobrev

Hej allihopa,

Fick följande från Karin efter vårt inspirationsmöte här i Karlstad, när vi bad för makar med problem.

"Tänkte på vad Bertha sade, nämligen att vi borde be för ensamstående föräldrar och barn till ensamstående föräldrar. Dessa familjer är ju mycket vanliga i Sverige i dag. Av någon anledning ser man dem inte så ofta i våra kyrkor. Eftersom mina barn förlorade sin pappa när de var små, med släkten i Norrland, så vet jag hur det är. Det svåra är inte, att man aldrig får "egen tid", som ju verkar vara så viktigt i vårt samhälle i dag, utan att man aldrig räcker till, hur mycket man anstränger sig. Att vara två föräldrar föreföll mig som en otrolig lyx. Och ändå så var jag ju omgiven av det otroliga skyddsnät, som vi alla har i Sverige. Trots finanskris. Vi behöver bara se oss om i världen". I ett annat mail skrev Karin vidare:Vi borde be för "alla föräldralösa barn, alla gatubarn, alla hemlösa, alla misshandlade och på olika sätt utnyttjade barn som finns i dag. Tänker också på alla föräldrar som inte har någon mat att ge till sina barn, alla som är på flykt runt om i världen och fruktar för sina liv på olika sätt, alla som har föräldrar, barn eller syskon som sitter i fängelse, torteras eller avrättas. Eller bara inte vet om den saknade familjemedlemmen lever eller inte." Nu när vi gå in i Stilla Veckan tycker jag att be som Karin föreslår hör till. Bland annat kan det vara ett sätt att vara förenade med Kristus, så att vi delar deras smärta och Kristi lidande.

Jag kommer att översätta vad Ingela skrev så vackert om Fr. Johnny´s brev för några veckor sedan och maila det till honom:

"Jag tycker om fader Johnnys brev, det ger utblick och perspektiv på ens egen vardag och det känns som en viktig gemenskap över gränserna när vi ber för varandra. Det är en frestelse att tro att alla andra har det så bra och perfekt, det är bara jag i min trasiga värld som inte lyckas med allting hela tiden... men så är det ju inte! Och det förstår man inte minst när man läser fader Johnnys brev. Det är en stor, stor förmån vi har att ingå i en bönegemenskap, att veta att det finns människor som ber för mig och mitt äktenskap och min familj, och att jag ber för andra, trots att vi inte känner varandra. Gud vet vilka vi är och vi kopplas ihop med bönens trådar under Guds beskydd".

Vidare skrev Ingela:
"Det var fint att läsa om Danuta, och visst är det sant att rosenkransen är oslagbar. Den är enkel men innehåller allt. Att få somna in till rosenkransbönen måste verkligen vara som att somna in i Moderns trygga famn som ett litet barn".

Anna tillhör Luleåf örsamlingen, bor "långt upp i Norrland";) och har ansvar för Luleå församlings hemsida. Det är en hemsida som är värd att titta på. Där finns en översättning av Fr. Johnny´s veckobrev till svenska. Anna själv är konvertit sedan ett år tillbaka och har deltagit i ständig bön sedan dess början i Sverige. Jag tycker det är mycket glädjande att hon översätter brevet till svenska. Hoppas många hittar till hemsidan.

Nu har våren kommit och vi går in i Stilla Veckan. Hoppas vi alla har en fin vecka med Kristus och sedan en glädjerik Påsk, när vi uppstår med Honom.

Vi hörs efter Påsk.

Varma hälsningar,

Colette


Fr. Johnnys veckobrev finns här. (Kan vara något försenat utlagt;).)

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?