2019-12-01

 

Veckobrev Advent 1

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 Hej allihopa.
 
Nu kommer den Första Advent och det leder oss mot Jul och solen har kommit tillbaka. Deo Gratias.  Det är en fin tid men den kan också vara lite stressig.  I inledningen av sitt brev skriver Fr. Johnny, bland annat "But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us.  Advent leder oss bortom Jul till Jesus Dop i Jordan och hans dop i Den Helige Ande så att han kan föra alla människor till kunskap om Gud som älskar oss så mycket.  Det blir vår kallelse som Jesus följeslagare idag att föra denna underbara nyhet till dem omkring oss och dem som kommer efter oss".
 

All scripture is to remind us of the message of Jesus and is for our encouragement. The reminders are that he is always approaching us, always passing by, and it is up to us to be in a sort of personal space to him.  Hela Skriften är till för att påminna oss om Jesus budskap och för att uppmuntra oss. Påminnelsen är att Han alltid närmar sig oss, alltid kommer förbi, och det är upp till oss att ha plats för Honom.  Fr. Donal Neary S.J.

Här kommer länken till Nordic Family Days  https://pastoral.no/nordiske-familiedager/  

Jag växte upp på Irland.  Kristendomen var i luften på något sätt, alla gick i Kyrkan, skolor var katolska eller protestantiska.  Vi var som får och tänkte inte så mycket själva. Det är annorlunda idag. Man måste kunna förklara sin tro.  Det är inte lätt att vara föräldrar och uppfostra barn med en tro men sådana tillfällen som Nordic Family Days är en bra hjälp.

Fredag 6 december är jag i Jönköping för ett inspirationsmöte efter kvällsmässan kl 18.00.söndag 8e December har Bertha och jag ett inspirationsmöte i Karlstad direkt efter Mässan 11.00. Tacksam om ni ber att många blir kallade att delta och att alla blir inspirerade av Guds Helige Ande.
Vi har bett  många gånger tidigare för den här kvinnan.  Hon har polio sedan barndomen och för ungefär några månader sedan bröt hon benet. Hon har hemskt ont och kan fortfarande inte gå.  Herre, vi överlämnar henne till Dig.  Du vet hur svårt hon har det.  Hennes situation är inte lätt. Vi ber att hon får den hjälp hon behöver för att komma på benen igen. Låt henne känna sig buren av våra böner i allt som händer. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi har bett många gånger för en kvinna som har MS och tyvärr har den blivit progressiv. Hon har en son som hon har delad vårdnad av. Hon kommer inte överens med barnets Pappa. Tyvärr på grund av sjukdom har hon blivit tvungen  att låta barnets Pappa få mer tid av vårdnaden. Hon känner sig förkrossad. Trots hennes stora behov får hon ingen personlig assistent. Trots allt litar hon på Herren.  Herre, vi överlämnar kvinnan till Dig. Du som är källan till allt liv och vet allt,  vi ber att Du griper in och gör hennes situation lättare. Inspirera kommunen och alla inblandade att inse kvinnans behov och göra någonting åt det. Låt henne få all mänsklig och andlig hjälp som finns. Låt henne känner sig buren av våra böner. Heliga Rita, be för henne. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Those who know you Lord, trust you for you have never forsaken those who seek you. De, som känner Dig Herre, litar på Dig för du har aldrig övergivit dem som söker Dig. Loyola Press eller Our Daily Bread.

En välsignad 1e Advent,
Colette

Dear Friends,

With this email we begin a new year in our following of Christ.  Advent leads us into Christmas, the great feast of God becoming one with us in our human flesh so that we can become one with God in his divinity.  But Advent also leads us beyond Christmas to the Baptism of Christ in the Jordan and his anointing with the Holy Spirit so that he can bring all people to a knowledge of God who loves us so much.  That becomes our call also as followers of Christ today – to help bring that same wonderful news to those around us and those who will come after us. 

 We don’t have to save the world -  because we cannot!  Our vocation is to make it possible for Christ to save the world we live in by the ways we live our lives in love, as married couples, as families and as faith communities.  Start fresh again this week in all of those relationships as we prepare for Christmas and beyond in our joy and peace and enthusiasm for the things of God.

You are in my prayers every day as always.  May the year ahead be a very happy one for you and all those you love and for the whole Church spread throughout the world. Thank you for all your goodness and love.

 Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?