2019-11-04

 

Vekobrev Ordinary 31

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt på svenska hittar du här
Hej allihopa

Följande läste jag på "Our Daily Bread"  för några dagar sedan och tyckte det var inspirerande:  "Inside St. Patrick’s Cathedral in Dublin, Ireland, there’s a door that tells a five-century-old tale. In 1492 two families, the Butlers and the FitzGeralds, began fighting over a high-level position in the region. The fight escalated, and the Butlers took refuge in the cathedral. When the FitzGeralds came to ask for a truce, the Butlers were afraid to open the door. So the FitzGeralds cut a hole in it, and their leader offered his hand in peace. The two families then reconciled, and adversaries became friends. Där finns en dörr inanför St. Patick´s Cathedral i Dublin som berättar en femhundra år gammal historia.  År 1492 var det två familjer, Butlers och FitzGeralds,  som började slåss över en hög position i regionen. Situationen eskalerade och Butlers tog skydd i Katedralen. När FitzGeralds kom för att be om vapenvila vågade inte Butlers öppna dörren.  Då gjorde FitzGeralds ett hål i dörren och ledaren erbjöd sin hand i fred. De två familjerna försonades, och fiender blev vänner".  Nästa gång jag åker till Dublin kommer jag att leta upp dörren. Herre, vi ber för fred bland människor och fred i världen.
Fr. Johnny skriver till oss idag bland annat "As we struggle to live out our faith through the various relationships of our lives, we need to be ready for failure and be gentle with ourselves.  När vi kämpar att leva ut vår tro genom olika relationer i våra liv, behöver vi vara beredda att acceptera misslyckanden och vara milda mot oss själva."  Resten finns i brevet och är utmanande.


Chikonde har vi ofta bett för. Nu idag kommer hennes barn att ta emot Första Kommunionen. Herre vi överlämnar barnen till Dig. Låt det vara en glädjefylld ceremoni och en glädjefylld dag för dem och för familjen. Låt det bära frukt i deras liv och föräldrarnas liv, frukt som består. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för en man från Irak som har bott här i flera år. Resten av familjen, föräldrar och syskon finns i USA och han längtar dit. Han söker dit igen och under veckan kommer han att träffa sin advokat. Herre, vi överlämnar honom till Dig. Du vet hur ensam han känner sig här. Vi ber att du öppnar vägar för honom att kunna bli återförenad med familjen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Kommande söndag är Fars dag.  Herre vi lämnar alla fäder i dina heliga händer. Var deras inspiration. Helige Josef var deras hjälp.
 
God of all good, you have given me the gift of life through your own son. Grant me a faithful heart that I might grow more attuned to your will in my life. Gud av allt gott, du har gett mig livets gåva genom Din Egen Son. Ge mig ett trofast hjärta så att jag bli anpassad efter Din vilja i mitt liv. Loyola Press.

Varma hälsningar,
Colette


Dear Friends,

As I sit down to write to you today I am very conscious of a number of people I have met in the past few days – ordinary, wonderful people, women, men, children – and I am amazed at how God is actively working all around us.  When I think of you too I have the same sense of wonder and thanksgiving.  It is an amazing privilege to be blessed with our faith.  Thank God for his love.

Attached is my input for the week ahead, Ordinary 31.  It is also the story of Christ working among people whom he loved and who found it hard to believe that they could be loved.  I hope you will experience some of this same joy as you work your way through this programme with each other.
 
You are in my prayers every day.  Thank you for the privilege of being part of your lives and your love. 

May God continue to bless you and all your loved ones day by day.  Pray for one another and for me on this journey.

Johnny


Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?