2019-06-18

 

Veckobrev Trinity Sunday

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Det värmde mitt hjärta när jag fick följande mail från Benedikta.
”Pingstdagen började jag med en tidig mässa i Eugenia, jag jobbar för fullt så det gäller att passa på...
Pater Thomas höll en fantastisk predikan som fyllde mig med hopp och glädje. 
En tanke vill jag vidarebefordra i samband med den första frågan: den Helige Ande, sa P Thomas, ber I OSS till Gud Fader och Sonen .... vi behöver inte tvivla på vår förmåga att nå fram, vi får ständig hjälp av Anden, precis som det utlovades av vår Herre. Så när det känns motigt och tomt och man inte orkar - då tar Anden över! Tron och tillförsikt från vår sida är blott ett bidrag. Vi sitter på vingarna."
 
Det här är en spännande  tid, nu har vi kommit till Trefaldighetssöndag.  Den här söndagen påminner mig alltid om Helige Patrick, Irllands nationalhelgon.  Han åkte runt Irland på 400-talet och förklarade treenigheten med en trebladsklöver (shamrock). Tre blad på en stam.  Han dog år 461 och då var Irland ett kristet land.
 
Jag fick följande från Donal Neary S.j. igår. In calling the Trinity, today’s feast, we are naming a very large family. We are all part of the family of God, which has its source in the love of Father, Son and Holy Spirit for each other, and for all God’s children. När vi kallar Trefaldighet, dagens fest, nämner vi en väldigt stor familj. Vi är alla en del av Guds familj, vars källa finns i den kärlek som Fader, Son och Den helige Ande har för varandra, och för alla Guds barn.
As we pray the sign of the cross so often, we can recall that we are not only blessed by the Lord, but called into his service of love in the ordinary moments of our lives. När vi gör korstecknet så ofta kan vi påminna oss om att vi inte bara är välsignade av Herren, men kallade in i kärlekens tjänst i de vanliga ögonblicken av våra liv. 
Help me Lord, to bring your gospel of joy into the moments of every day. Hjälp mig Herre, att föra Ditt glädeevangelium in i varje dags ögonblick. 
 Jag kommer att lägga reflektionen i sin helhet i bloggen   htpp://standigbon.blogspot.com    Fr.Donal Neary S.J.


Det är flera som har svårt att finna en livspartner. Vi ber för dem.  Herre vi lägger alla vi känner som befinner sig i den här situationen i dina heliga händer (Nämn dem). Visa dem situationer som gör det möjligt för dem att träffa den rätta personen. Låt Din Helige Ande visa dem vägen. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

En kvinna som ofta är i konflikt med sin dotter vill ha förbön. Herre vi överlämnar mor och dotter till Dig. Hjälp dem att kunna se vad orsaken till konflikterna är. Ge dem förståelse för varandra. Hela deras relation och låt den gå in i en ny fas.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig

Maria, som tyvärr har cancer i livmodern kommer att ha hela livmodern bortopererat på tisdag, behöver våra förböner.  Herre, vi överlämnar Maria till Dig.  Ge henne tillit och förtröstan på Dig. Låt Din Helige Ande leda läkaren och hela sjukhuspersonal under operation. Lindra familjens oro och hela henne till kropp och själ.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 
After the feast of Pentecost, the Liturgical Year enters into what is called Ordinary Time.  This could lead us to think that this time is not all that important.  How wrong that would be.  It is rather a call to live in our ordinary everyday lives the extraordinary truths of Christ’s Life, Passion, Death and Resurrection in such ways that we can say with St. Paul: ‘I live, now not I , but Christ lives in me’.The first place that this life brings us to is into an awesomeness in the presence of the true God who is a Trinity of Father, Son and Holy Spirit.  We don’t just believe in a god but in the true God and our lives here and in eternity will be spent in a sense of wonder and joy that this, our God, adores us.
.
 It is in the Sacrament of Marriage and in the living out of family life that we can come closest to understanding our Trinity God and also to mirroring our God to the world in which we live.  I hope the attachment will help you to take part in this in the week ahead.  You are in my prayers that God may be very close to you and to all those you love.
Johnny

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?