2019-06-11

 

Veckobrev Pentecost

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

"We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit. Vi får kraft att fortsätta Jesus mission genom vår kärlek till varandra, en kärlek som ändras och utökas genom den Helige Ande." skriver Fr. Johnny den här veckan.  Resten finns i reflektionen och är utmanande och inspirerande. 

Jag är lite sen den här veckan.  Jag har varit i Domkyrkan och deltog i Mötet med alla andliga rörelser i Sverige.   Bengt Malmgren från Karismatiska Rörelsen och Lydia från Focolare gav oss en inblick i Evangelii Gaudi  (The Joy of the Gospel). Bengt sade att Påve Franciskus håller på att omorganisera i Vatikanen. Han lägger väldigt stor vikt på Evangelisation och det departementet har blivit Nr 2.  Troskongegationen är nu Nr 3.  Jag tycker det är logiskt, först måste man evangeliseras för att kunna tro.  Sedan fick vi en fråga att diskutera med vår egen grupp (6 från ständig bön):


Inom vilket område (i din rörelse) känner ni att Evangeli Gaudium flödar fram?   Det var en svår och oväntad fråga och jag kände mig tom. Jag tänker inte på om evangeliet flöder på genom ständig bön, jag bara fortsätter. Anna Britta sade att tron var svaret. Tron på bön och vi har ett vackert och inspirerande bönehäfte att hjälpa oss. Frågan har inte kunnat lämna mig och jag tror att det är av stor betydelse att vi också  ber för många som annars aldrig fått bön.  Vi är också många som är förenade i bön på våra respektive bönedagar och det ger kraft och bär frukt. 

Hur kan vi hjälpa varandra?  Hur kan vi samarbeta för en gemensam allt större glädje i Uppdraget? Vi diskuterade den här frågan i blandade grupper. I min grupp fanns Ständig bön, Mödrars Bön, Focolare, Sant Liv i Gud, Gemenskap i Kristet Liv och Den Heliga Graven av Jerusalem Riddarorden. Det var spännande att höra vad de olika rörelserna hade för inriktning. Vi kom fram till att vi kunde kanske bjuda in varandra till våra respektive  församlingar.  Kanske vi kan samarbeta med Mödrars Bön, åtminstone hjälpa till att sprida vetskap om varandra. Jag tror det finns många möjligheter för de olika rörelserna att kunna stödja varandra men det måste mogna fram.

Mässan var vacker och Biskop Anders predikan inspirerande och uppmuntrande.  Jag åkte hem med känslan av att ha fått ny kraft.  Jag hoppas flera från ständig bön kan delta nästa år.

Gloria skrev under veckan: "The prayer to the Holy Spirit “Come Holy Spirit fill the hearts of the faithful.......” brings me always back to 6th class and preparation for Confirmation which we received at age 12 in my day in Ireland, think it is still the same now too. So many happy times at school that gave us a solid foundation for our faith, we were blessed with our school years. Yes the Holy Spirit will guide us now too." Tack Gloria

Come Holy Spirit, Fill the Hearts of Thy Faithful and kindle in them the fire of Your love. Send forth Thy Spirit and they shall be created and You will renew the face of the earth. Kom Helige Ande, fyll dina trognas hjärtan och tänd i dem din kärleks eld. Sänd ut Din Ande och de skall bli väckta och Du skall förnya jordens ansikte.
 
Varma hälsingar,
Colette

Dear Friends,

 With this attachment we come to the end of the Easter season.  For the past seven weeks we have been celebrating the great truth of our faith that Jesus Christ has risen from the dead.  It has been a wonderful season of joy and hope.  But, as for the first disciples, it was to prepare us for the coming of the Holy Spirit which we celebrate at Pentecost.

 We come to recognise that the direct mission of Christ to the world has come to an end.  Now he lives in and through us, his Body the Church.  We are empowered to continue his mission through our love for one another, a love that is changed and extended by the Holy Spirit.  This love is invested in the love of husband and wife, parents and children, but which is so powerful that it extends to the community of the Church and outwards to the ends of the earth.  It is so important that we allow ourselves to believe in who we are as God’s people and set out every day to live this to the best of our ability.

 I hadn’t intended to preach a homily when I started writing this!!  But there you have it!!  Have a joyful week with each other and know that you are in my prayers every day.  God bless you and all those you love.

 Johnny 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?