2019-03-25

 

Veckobrev Lent 2 & 4

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
Hej allihopa

För ungefär två veckor sedan fick jag följande mail från en kvinna, precis när jag behövde uppmuntran. "Det är ett fantastiskt arbete som eran rörelse gör! Ni hedrar verkligen en sann religiös väg att gå! Jag respekterar er och läser alltid breven. Dessutom är jag jättetacksam för det bönestöd jag fått när jag ropat på hjälp och det är en trygghet för min själ att veta att jag får ropa igen när det behövs! Sedan fortsätter jag att be den 21 i månaden tidigt på morgonen sedan mer än 21 år tillbaka, det vet Du Colette! Hjärtligt tack.

Veckan har varit omtumlande, två begravningar. Båda begravningar har berört mig på djupet. I måndags deltog vi i Requiem Mässa i Eugenia för P. Höfner. Kyrkan var helt fullsatt, lika fullsatt som den var den gången jag deltog i Påskvakan för några år sedan. Många präster konselebrerade. Vi fick en inblick i P. Josefs liv. Han brydde sig om den lilla människa och var en älskad själavårdare. Det känns sorgligt att en så ung älskad präst har gått vidare, men vi har en bedjare i himmelen 

Bertha och jag åkte till Åmål för delta i Jan Erik Erikssons begravning, präst i svenska Kyrkan. Jan Erik och Ragnhild har deltagit i ständig bön nästan från början. Vi fick också en inblick i hans liv. Många är de människor som Jan Erik och Ragnhild har stött genom livet.  Den dagen han avled, kl.12.00 fick han de sjukas smörjelse och 15.00 avled han. Vilken välsignelse! Herrens vägar är outgrundliga.

Som vanligt är fr. Johnny konkret och utmanande. Han har skickat brevet för två veckor.  Han skriver bl.a:  The revelation of Christ is that the most sacred place of all is the company of another human being.  He said that what we do to even the least person we do to him.   Uppenbarelsen från Kristus är att den heligaste platsen är umgänge med en annan människa.  Han sade att vad vi gör för även den minsta person gör vi till honom.  Lent 3.  Mer finns i brevet. 

Holiness is our call, sinner is our condition, and there is no need to worry or be fearful. Helighet är vår kallelse, syndare är vårt tillstånd och det finns ingen anledning att vara bekymrad eller rädd. Lent  4.  Mer finns i brevet. Lent 4.

Jesus, my companion and hope, thank you for your presence in my  life. May I continue  to grow in gratitude and be ever more attuned to the ways you reveal yourself to me each day. Jesus, min följeslagare och mitt hopp, tack för din närvaro i mitt liv. Må jag fortsätta att växa i tacksamhet och var ännu mer i samklang med de sätt på vilka du uppenbarar Dig för mig varje dag. Loyola Press

Vi hörs om två veckor.
Varma hälsningar,
Colette
Dear Friends,

 Thank you for your prayers last week for the Mission in Lower Mourne.  It went very well, thank God.  There was a very good response from the people there, and a real sense of joy and hope for the future.  Brendan Keane and I are going on another Parish Mission this coming week, beginning on Saturday 23rd and ending on Sunday 31st.  Again I ask for your prayers for the people of Ballynahinch Parish, Co. Down, in the Dromore Diocese, that this week will be a time of renewal of hope and joy for them and for us.

 Because of this Mission I am once more sending you two instalments of the Couple Prayer.  Sometimes the places we stay don’t have good Internet connection and I want you to have the Couple Prayer for the two weeks.  I will be praying for you during the Mission week each day.  May God continue to bless you and your family and all your loved ones with abundant grace.

 Johnny 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?