2019-03-11

 

Veckobrev Lent 1 & 2

Fr. Johnnys veckobrev översatt till engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
 
Hej allihopa,

Tyvärr är jag lite sen den här veckan. Vi har varit borta och kom hem igår kväll. Nu kommer Fr. Johnnys brev för 2 veckor. Som vanligt är han utmanande.  Han behöver våra böner också och han ber för oss hela tiden speciellt på våra respektive bönedagar.

Tyvärr avled Fr. Josef på Askonsdagen.  P. Klaus skickade oss följande meddelande: "P. Josef lämnade sin själ i Guds händer på Askonsdagens sista minuter (kl. 23.50). P. Dominik var hela tiden med honom och ledsagade honom i bön till livets fulländning. Nu har vi en förebedjare i himmelen."  Herre, Du som är källan till allt liv.  Tack för att P. Josef gick vidare på ett så fint sätt. Vi tackar Dig för allt han har betytt för oss. Vi är många som sörjer honom. Var med hans medbröder speciellt när de förbereder firandet av hans liv. Du vet att han var ett stort stöd för ständig bön för äktenskap och familj och deltog själv nästan från början. Vi ber att allt han har gjort under livet fortsätter att bära frukt, frukt som består. Herre låt flera känna sig kallade till att vara präst. Må de vara lika ödmjuka och kärleksfulla som P. Josef. Må han vila i frid.

Jag har känt mig lite orolig på sistone. Mycket har hänt under veckan och alla tal om alla skandaler i Kyrkan har berört mig på djupet. En tanke som har följt mig under helgen är  att  "Barnen gör vad vi gör och inte vad vi säger". Vi har hört det många gånger men det måste få rot i oss föräldrar, präster och alla människor.  Jag kommer från Irland och jag vet vad resultatet av skandalerna har varit.  Samtidigt blev jag utmanad av följande: "The Spirit urges us not to be robbed of hope. Discouragement is a great temptation but the Spirit keeps our hope alive and helps us to restart to live a new committment in the Christian adventure of unity and reconciliation."  Pope Francis. "Anden manar oss att inte vara bestulna på hopp. Modlöshet är en stor frestelse men Anden håller vårt hopp vid liv och hjälper oss att börja om att leva ett nytt engagemang i det kristna äventyret av enhet och försoning." Påve Franciskus.


Jag tror att Fastan är en bra tid att sprida information om Ständig Bön för Äktenskap och Familj. Vi får bäst resultat genom att  att visa individer församlingens lista, häften och säga "I den här församlingen ber vi det här datumet för äktenskap och familj med hjälp av det här häftet." Förklara hur det går till. Ta kontakt med dem som du tror kunde vara intresserade.  Om man hittar någon som tillhör en annan församling hänvisa dem till mig och jag kan hjälpa dem vidare. Det är viktigt att i den mån det går att alla hålla sig till sin egen församling. På det sättet bygger vi upp rörelsen i hela Sverige.

Söndag 17 mars är Helige Patricks Dag, Irlands nationaldag.


O God of second chances. Fill me, direct me, empower me, bless me that I might walk in the way of Your cross. O gud av andra chanser. Fyll mig, led mig, ge mig ny kraft, välsigna mig att jag må gå i Din korsväg. Loyola Press


Fr.Johnny önskar oss en glad Fasta.


Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,
 Tomorrow is Ash Wednesday, the beginning of another Lent!!  I hope you are ready for it.  I am looking forward to it myself as I see it as another great opportunity to grow in my faith in Christ as our saviour and in his death and resurrection as the ultimate sign of God’s extraordinary love for us.  It is a time also for all of us to grow in our love for one another and in a conviction of how important this is for the Church today and for the world in which we live.
 I am sending you two instalments of the Couple Prayer today as I am going on a Parish Mission to Lower Mourne on Saturday and don’t know if there will be Internet availability in the accommodation I will have for next week.  Please pray for Fr. Brendan Keane and me that this week will go very well for the parish.  I will pray for you and your family each day of the week that God may continue to bless you with joy and peace.
 JohnnyComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?