2020-01-06

 

Veckobrev Epiphany

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa
,

Nu har vi kommit till Epifania när de tre vise männen kom till krubban med gåvorna guld, rökelse och myrra för att vörda Jesus. Fr. Johnny säger bl.a. till oss i sitt brev: "All our gifts are given to us for others. Alla våra gåvor är givna till oss för andra."

Vi ber för Isabelles Mamma att hon blir helt återställd efter en skidolycka. Herre, hela henne till kropp och själ. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

Förbön behövs verkligen för alla familjer som har förlorat sina hem i Australien. Herre, vi överlämnar den här ofattbara situationen till Dig. Jag har svårt att hitta ord men du vet vad som finns i mitt och allas hjärtan och vad som behövs. Tack för alla brandmän och frivilliga som riskerar sitt liv för andra. Låt dem inte komma till skada. Grip in och låt regnet komma. Låt alla känna att du är med dem vad som än händer. Jesus Heliga Hjärta, jag litar på Dig. 
 

Just nu när jag skriver känner jag mig lite missmodig. När jag lyssnar på nyheterna och hör vad som händer runt om i världen känns fred så långt borta. Herre, vi ber för visa och modiga mänskliga och andliga ledare i hela världen.  Hjälp oss att kunna enas och förlåta varandra och inte söka hämnd.  Visa oss vägen till förståelse för varandra och hjälp oss att sluta med polarisering. Låt oss börja med oss själva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig. 


Herre, Låt inget barn växa upp utan att känna sig älskat.  Det är nyckeln till liv.
 

We ask today that God grant us an ever-growing understanding of his Word, as unveiled for us in the life and words of Jesus. Let us be filled with its light and share that light with others so that they, too, may have the precious experience of knowing Jesus and the happiness and peace that it brings. Vi ber idag att Herre ger oss en alltid växande förståelse av Hans ord, som visats för oss i Jesus liv  och handling. Låt oss bli uppfyllda av dess ljus och dela det ljuset med andra så att de också må lära känna Jesus och erfara den glädje och frid som kommer med det. Living Space.

Varma hälsningar,
Colette

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?