2020-01-26

 

Veckobrev ordinary 3 & Presentation of Christ in the TempleFr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här

Hej allihopa,


Jag börjar med underbara nyheter om svar på bön.  Monica skrev om mannen vi bad för förra veckan:

"Familjefadern 36 år på Sahlgrenska hjärntumör opererades ....
Op. gick bra , läkaren nöjd.HAN kan se!! Tack och Pris!
Gud vare lovad!!"  Deo gratias.

Jag har läst en artikel om Kristen meditation för barn i en Jesuit tidskrift "The Messenger". Jag blev tagen av det. Jag citerar en del saker som jag läste. "Children love to meditate, they take to meditation like ducks  to water. Very many children spoke of becoming intensely aware in meditation of their inherent goodness. Derek (9) said "When I meditate I go on a journey down to God" Alex said when I hear the chimes at the start of meditation, I imagine it is God ringing my doorbell and I open my heart to let him in". As well as making them aware of the goodness within themselves, meditaton helps children to appreciate the innate goodness in others and to relate better with them. Barn älskar att meditera, de tar till sig meditation som änder till vatten. Väldigt många barn sade att de blev ytterst medvetna om deras naturlig godhet när de mediterade. Derek 9 år sade - när jag mediterar, tar jag en resa ner till Gud. Alex sade - när jag hör klockringningen vid början av meditationen, fantiserar jag att det är Gud som ringer på dörrklockan och jag öppnar mitt hjärta så att han kan komma in. Förutom att bli medvetna om godheten i sig själva, hjälper meditation barn att uppskatta den medfödda godheten i andra och relatera bättre till dem." Herre, vi överlämnar alla barn i dina heliga händer.  Hjälp oss att leda dem närmare dig och Din kärlek. Jesus Heliga hjärta, vi litar på Dig.

Lord Jesus, open the doors of my heart  to the grace of the Holy Spirit. Help me as you work through me to open the hearts of others to your love. Herre Jesus öppna dörrarna av mitt hjärta till nåden från den Heliga Anden. Hjälp mig, när du arbetar genom mig att öppna andras hjärtan för Din Kärlek. Loyola Press

Varma hälsningar,
Colette

Dear Friends,

 As I will be away in Esker, Athenry, Co. Glaway next week for our annual Redemptorist retreat, I am sending you two instalments of the Couple Prayer – for next week and the week after.  Please pray for all of us that the retreat will be a time of joy and renewed hope for our Community.  I will be praying for you and all your loved ones when I am there.

 I hope you will find these two inputs helpful for your marriage and your family life.  Pope Francis recently asked us to dedicate this coming weekend to the Word of God – to make it a special time of pledging our lives to be shaped by the Word of God in the Scriptures and to finding the Word of God in our lives of love , our lives of hope and our lives of faith. “It is in your hearts and it is on your lips”. 

 May God’s blessing be with you and all those you love in the two weeks ahead.

JohnnyComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?