2020-01-06

 

Veckobrev Christmas 2

Fr. Johnnys veckobrev på engelska hittar du härFr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här
Hej allihopa,

Nu vid årets slut skriver Fr. Johnny till oss: "It is lovely to think of Jesus growing up in the home of Mary and Joseph and learning all the ordinary things of life and then going beyond them to the deepest mysteries of God."  Det är vackert att tänka på Jesus när han växte upp hos Maria och Josef och lärde sig om alla de vanliga saker om livet och sedan gick vidare till de djupaste mysterier om Gud." Resten finns i Brevet.

Prayers intentions for Teresia 
Har du möjlighet att hjälpa oss att vara med i en 9dagars novena med följande intentioner;
Att det ska bli positivt besked i förvaltningsrätten & att R.får tillbaka H. omgående. Att jag får må bra & finna frid. Att både jag & R. får hjälp med tron på Gud.
Och allt runtomkring. Ekonomi, vänner, ny bostad i en större stad. Herre vi överlämnar alla intentioner till Dig. Du vet allt om deras situation och hur svart det är. Ge R.visdom och mod i hennes kontakt med myndigheterna. Ge familjen allt mänskligt och andligt stöd som finns och gör dem öppna för det. Låt dem känna sig burna av våra böner.  Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.

God help me to slow down and to notice the many ways you bless each day that I may grow in the practice of gratitude. Gud hjälp mig att sakta ner och lägga märke till de många sätt på vilka du välsignar varje dag så att jag må växa i tacksamhet till Dig. Loyola Press

Nu önskar jag alla ett Gott Nytt År.  Må det bli ett Fridens År.

Colette
Dear Friends,

 It is the evening of Christmas Eve and you are all in my thoughts and prayers.  I am sending you my input for next week and hope it will be helpful for you.  it is very fitting that this is about the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph, the great model of all family life, not because they are the perfect family but because they are very much like every other family but are centred on God’s way and God presence.

 I wish you and all your loved ones a very happy Christmas.  May God bless you with peace and joy every day of 2020.  Thank you for your faith and love during this past year.  You are a real source of hope for me.

 JohnnyComments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?