2016-09-25

 

Veckobrev 26 söndagen under året


Hej allihopa;
De var glädjande att höra att Fr. Johnny kunde fira sina 50 år som präst i tre dagar.  Det är en stor sak att vara präst i 50 år. Herre, tack för att Fr. Johnny finns och för allt han gör för äktenskap och familjeliv.  Han skriver till oss bland annat: "It is time to catch the spirit of Jesus and let our love shine out to the world we live in and to the parish we are part of.   Tiden är inne att fånga Jesu Ande och låta vår kärlek lysa ut över världen vi lever i och församlingen vi är en del av." Mer finns i bilagan.
För några veckor sedan bad vi för ett par som skulle gå skilda vägar men det har de inte gjort.
Tack Herre, för ditt ingripande i det här äktenskapet. Må de gå vidare med en fördjupning av sin relation. Moder Maria, vaka över dem. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Vi ber för paret som kommer att gå skilda väger.  Herre, ge dem den visdom de behöver, så att
allt kommer att ske till barnets bästa och för parets bästa. Gör dem mottagliga för all hjälp de kan behöva. Jesus Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
Lord, you know the stresses and issues that cloud my mind and heart.
Send forth your spirit that I, with greater clarity, embrace and act upon the gift of faith, hope and love.
Herre, Du känner till de påfrestningar och frågor som fördunklar mitt sinne. 
Sänd ut din Ande, så att jag med större klarhet omfamnar och handlar enligt gåvorna tro, hopp och kärlek.
Varma hälsningar;
Colette

Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?