2016-02-07

 

Veckobrev

Hej allihopa;
 
Fr. Johnny skriver idag bland annat: "The most important thing about any faith community is that it should be attractive for others /det viktigaste för en troskommunitet är att den ska vara attraktiv för andra".
 
Karin tackar för alla böner för hennes man, Lars, som hade en 10 timmars operation av en nerv i ansiktet.  Det har gått bra och han har inget ont längre. Deo Gratias.
 
Christina skrev angående förra veckans brev: "Ang. paret som tycks sluta i att de går skilda vägar - kanske kan de göra det för en provtid? . Och då tänkte jag på en speciell rosenkransbön till Jesu Heliga Sår. På varje Fader Vår-kula i vanliga rosenkransar ber man: Evige Fader, Vi offrar åt dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Sår för helande av våra hjärtans sår.  Och på de 10 mindre kulorna: Jesus, genom dina Heliga Sår, förlåt och förbarma dig över oss." De fortsätter att vara i stort behov våra böner. Vi ber, Herre, att Du bryter in med Ditt ljus och gör det möjligt för dem att förstå den andres sida av problemet. Allt är möjligt för Dig.  Öppna dem för att kunna förstå varandra. Ta bort all bitterhet och vad som än händer, låt dem vara vänner, för barnets skull.  Helige Ande, de behöver Din hjälp.
 
Kvinnan som har cancer i blåsan kommer att börja  cellbehandling den 10 februari.  Herre, vi överlämnar den här kvinnan till Dig. Du vet att hon känner sig förtvivlad. Ge henne mod och styrka genom våra böner. Låt henne få all den mänskliga och andliga hjälp hon behöver och låt den Helige Ande inspirera läkare och sjukhuspersonal, som har hand om henne. Jesus, Heliga Hjärta, vi litar på Dig.
 
Marina Håkonsson skrev: "Jag gör också som Christina, när jag läser dina brev så stannar jag upp och instämmer i din bön för de olika människorna du berättar om."  Tack Marina.
 
Father of compassion, God of all encouragement. Thank you,  for reaching out to me when I am most in need. Help me to do the same for others.
Medlidandets Fader; All uppmuntrans Gud . Tack för att du sträcker ut Din hand till mig när jag behöver den som mest. Hjälp mig att göra detsamma för andra. (Loyola press)
 
Nu på onsdag börjar fastan. Hoppas det blir en fin och inspirationsfylld tid för oss alla.
 
Varma hälsningar;
 
Colette
 
 
Fr. Johnnys veckobrev hittar du här. Fr. Johnnys veckobrev översatt till svenska hittar du här.
 

Comments:

Skicka en kommentar<< Home


besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?