2006-12-05

 

Fr. Paul i Göteborg

 
Fr. Pauls föreläsning i Kristi Konungens Församling, Göteborg den 7e november "Mänslig Kärlek i den Gudomlige Planen" var mycket inspirerande. Han utgår från Skapelseberättelsen och det är mycket vackert. Det är inte många som vet, men hans engagemang är ett direkt resultat av Synoden. Han deltog i den del som handlade om äktenskapliga frågor och kände att han visste för lite. Då bestämde han sig för att studera ämnet djupare. 
 
Det kom ett förslag att han borde medverka i den Teologiska Veckan i Göteborg.
 
En timmes föreläsning är för lite, eftersom vad han har att berätta är så djupt och han har varit tvungen att drastiskt förkorta det. Det här ligger i tiden.Jag berättade också om Ständig Bön.
 
Jag har hört att vi fick 10 nya bedjare.
 besökare har varit här minst en gång. Om vi sprider adressen blir vi fler! Kanske några också blir inspirerade...
This page is powered by Blogger. Isn't yours?